Sverige behöver en omfattande satsning på investeringar och kompetensutveckling. Om inte det genomförs kommer möjligheterna till tillväxt och utveckling av produktiviteten hålls tillbaka.

Det har Unionen, Teknikföretagen och Almega kommit fram till. Det är en av slutsatserna i en gemensam rapport från de tre organisationerna. Rapporten handlar om de ekonomiska förutsättningarna för avtalsrörelsen. De tre organisationerna har skrivit en ekonomisk rapport tillsammans tidigare.

– Om vi har en samsyn kommer det i alla fall inte att försvåra de kommande avtalsförhandlingarna, sa Anders Rune, chefekonom hos Teknikföretagen, på en presskonferens tidigare idag, torsdag, då rapporten presenterades.

Förutom Anders Rune deltog Almegas chefekonom och Unionens tf chefsekonom Gösta Karlsson på konferensen.

Och de två arbetsgivarorganisationerna och tjänstemannafacket Unionen har en gemensam uppfattning om det ekonomiska läget. Alla tre förklarade att de är överens och att de inte utelämnat någon del i analysen på grund av oenighet.

Däremot vill de tre ekonomerna inte uttala sig om löneutrymmet.

– Det är inte vårt uppdrag. Vi överlåter diskussionen om löneutrymmet åt förhandlarna, sa Unionens Gösta Karlsson.

Teknikföretagens Anders Rune pekade på en del av rapporten som handlar om en väl fungerande lönebildning. Det handlar om att lönebildningen ska anpassas till företaget och de anställdas skicklighet och ansvar och svårighetsgrad i jobbet samt att lönen ska vara en drivkraft för att utveckla den anställdes kompetens. Den nya lönen ska vara sådan att den stärker den internationella konkurrenskraft. Löneuppgörelsen inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska fungera som märke och vara norm för den övriga arbetsmarknaden.

I den gemensamma ekonomiska analysen konstaterar de tre ekonomerna att det är en lågkonjunktur med vikande efterfrågan framför allt i Europa och inom industrin har det lett till färre ordrar, lägre produktion, färre anställda och varsel om uppsägning.

Almegas chefekonom Lena Hagman pratade om att det behövs stora satsningar på investeringar.

– Alla är inte medvetna om att vi tappat en del av vår tillväxtförmåga och att det inte bara är att sätta igång efter den ekonomiska nedgången. Sveriges produktionsförmåga har sänkts för att investeringarna varit låga och nu står vi inför enorma behov, sa Lena Hagman.

Och hon sa också att det behövs stora satsningar på kompetensutveckling för att öka tillgången på kompetent arbetskraft och nämnde innovation och design.

Anders Rune pratade om ett stort uppdämt investeringsbehov och sa att det behövs investeringar på alla områden. Han lyfte bland annat fram investeringsbehoven i bilindustrin.

– Alla måste komma till insikt och agera, sa Gösta Karlsson.

Han pratade om att arbetskraftens kompetens behöver utvecklas och då särskilt spetskompetensen.