Vi lever längre men tar ut vår tjänstepension under allt kortare tid. Det är oroande och kan på sikt få allvarliga konsekvenser och leda till att många får en fattig ålderdom.

Enligt AMF:s Pensionsrapport 2012 har andelen som tar ut sin tjänstepension under en begränsad period i början av pensionstiden ökat till över 30 procent de senaste tio åren.

– Vi lever längre och är friskare och det är positivt. Men då måste systemen utformas så att vi kan försörja oss även på äldre dagar, säger Fredrik Nordström, chef för trygghetsekonomi på AMF.

Att allt fler väljer att ta ut sin tjänstepension under ett fåtal år kan få stora konsekvenser både för den enskildes ekonomi och för samhället. För den enskilde kan det innebära hög skatt i början av pensionärslivet och avsevärt mindre att leva på under många år därefter. För samhället innebär det ökade kostnader för människor med liten betalningsförmåga.

– Därför bör man överväga att ändra regelverket för att främja livslånga pensioner.

Skälen till att det blivit vanligare att plocka ut tjänstepensionen under en kort period är flera. Många upplever ett alltför stort gap mellan den tidigare lönen och pensionen och väljer att skjuta problemet med en sämre ekonomi framför sig några år. Andra har inte riktigt förstått effekterna av de olika sparprodukter som erbjuds.

– Traditionell försäkring har ett grundskydd så även om det gått riktigt åt pipan så vet du att du har en viss grundtrygghet. Men många vill nu att man ska gå fram till roulettbordet igen och menar om du tar litet grand av det där och satsar i en fondförsäkring så kan du få ännu bättre avkastning. Det är där förförelsen i en fondförsäkring ligger.

– Det passar jättebra för den som har en ekonomisk situation där man kan ta en större risk men många ligger på gränsen och behöver verkligen grundtryggheten.

Resultatet av den allt större betydelse individens egna val och aktivitet får för pensionen blir en större spridning i pensionsutfall för individerna och kanske en mycket mager pension att leva på högre upp i åldrarna för allt fler.