Mammor är mer sjukskrivna än pappor. Frågan är varför? Fem studier sparkas nu i gång för att ta reda på orsakerna.

Karolinska institutet (KI), Försäkringskassan, Socialstyrelsen, genusforskare och Inspektionen för socialförsäkring (IFS) får alla i uppdrag av regeringen att studera olika aspekter av varför kvinnor är mer sjukskrivna än män

Detta faktum är ”urgammal kunskap”, enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Åtminstone har det sett ut så sedan 1980-talet.

– Men vi har aldrig undersökt vad det beror på, utan lite grann nöjt oss med att det är så det ser ut, säger Kristersson.

Det som särskilt sticker ut i statistiken är åldersgruppen 30—39 år, där kvinnor är mer än dubbelt så mycket sjukskrivna som män. Karolinskas uppdrag handlar därför om att studera om viss sjuklighet börjar eller förstärks i samband med graviditet och förlossning och om kvinnans ålder när hon föder barn påverkar risken för att hon ska bli sjuk oftare.

– Vi vill veta hur stor del som kan förklaras av medicinska orsaker, så vi letar på rätt ställe, säger Kristersson.

Övriga uppdrag tar mer sikte på psykosociala orsaker. Finns det skillnader mellan ensamstående och sammanboende och hur påverkar inkomster, till exempel? Dessutom ska Försäkringskassans handläggning och Socialstyrelsens riktlinjer specialgranskas med genusglasögon.

– Vi vill ta fram kunskap som hänger ihop med själva socialförsäkringen, finns det något vi gör där i dag som riskerar att missgynna kvinnor? säger Kristersson.

Senast i slutet av oktober nästa år ska uppdragen redovisas.

Tidigare har Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) lanserat en möjlig förklaring till mammors högre sjukfrånvaro — de har större ansvar hemma.