En rapport från regeringens Framtidskommission visar att matchningen mellan arbetssökande och företag fortfarande fungerar dåligt.

Här kan man till exempel läsa att nästan varannan företagare är orolig för att inte hitta rätt kompetens när den äldre arbetskraften går i pension.

Men när rapportförfattarna, som hämtats från näringslivets eget forskningsinstitut Ratio, ska dra slutsatser av sin beskrivning överger de den sansade tonen till förmån för mantra vi hört i decennier.

Till exempel anser de att lagen om anställningsskydd bör försvagas och att lönebildningen är för centraliserad.

I verkligheten uppvisade både matchning och sysselsättning betydligt bättre siffror innan alliansregeringen 2006 inledde sina attacker mot LAS och lönebildning.

”Ett annat kvarstående problem … är de höga ingångslönerna,” fortsätter rapporten.

Vems problem pratar de om?

Även här var arbetslöshet och sysselsättning bättre under de decennier som gick innan alliansen inledde sitt frontalangrepp mot höga ingångslöner.

Det enda område där rapportens verklighetsbeskrivning också överensstämmer med slutsatserna är inom utbildningen.

Men det är samtidigt omöjligt att missa att Jan Björklunds nedmontering av skolan försämrar svensk arbetsmarknad.