Ungefär 273 000 arbetssökande deltog 2009—2011 i jobbcoachning till en kostnad av cirka 2,6 miljarder kronor. Enligt en ny rapport är de arbetssökande som deltar i jobbcoachning inskrivna lika länge på arbetsförmedlingen som de utan insatsen.

Insatserna har hjälpt vissa grupper, men har som helhet haft begränsad effekt på övergången till arbete, skriver Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i en ny rapport.

Utbudet av coacher har varit stort och ungefär sju av tio deltagare är nöjda med insatsen.

Coachningen har inte hjälpt män, de som varit arbetslösa länge eller deltagare över 50 år, enligt IFAU.

Jobbcoachningen har förkortat arbetslösheten med 1—2 veckor för kvinnor, personer med mycket korta arbetslöshetstider, eftergymnasialt utbildade och utomnordiskt födda, enligt rapporten.

Rapportförfattarna finner inte några stora skillnader för deltagarna hos privata aktörer respektive hos arbetsförmedlingen.

Insatserna hade störst effekt under det första året, 2009. Efter det har effekterna minskat.

Ett ytterligare mått på jobbcoachningens begränsade effekt är att deltagarna efter ett år har två procent högre övergång till arbete, främst tillfälliga arbeten.

”Sett över 24 månader är deltagarna inskrivna som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen i lika stor utsträckning som de skulle ha varit om de inte hade fått jobbcoachning”, skriver rapportförfattarna