Mellan 5 000 och 10 000 arbetstillstånd har sålts svart de senaste fyra åren, bedömer LO.

I helgen avslöjade Expressen att minst två McDonaldschefer i Stockholm misstänks för att ha sålt arbetstillstånd. Cheferna uppges ha fått 100 000 kronor från utländska arbetare som vill komma till Sverige för att arbeta för hamburgerkedjan.

– Jag är inte det minsta förvånad, säger Thord Ingelsson på LO om avslöjandet.

– Vi tror att det i cirka hälften av alla arbetstillstånd inom LO-området förekommer någon form av betalning. Människor betalar för att få ett erbjudande från en arbetsgivare, fortsätter han.

Det rör sig om mellan 5 000 och 10 000 arbetstillstånd som kan ha sålts inom LO:s område de senaste fyra åren. Enligt Thord Ingelsson ligger priset för ett arbetstillstånd mellan 40 000 och 250 000 kronor.

– Systemet med arbetskraftsinvandring fungerar inte inom LO-området. Det finns ingen brist på lokalvårdare eller restaurangpersonal i Sverige i dag. Arbetsgivarnas motiv är att hjälpa en släkting att komma till Sverige eller att få betalt av dem som flyr, säger han.

Enligt LO är det sedan 2008 upp till arbetsgivaren att bedöma ifall de vill anlita arbetskraft på ett speciellt tillstånd eller inte. De fackliga organisationerna får se anställningserbjudandet.

Facket skriver under om erbjudandet ligger i nivå med kollektivavtalet.

När väl arbetskraftsinvandraren kommer till Sverige kan de anställningsavtal som senare skrivs under se helt annorlunda ut än de facken sett.

– Vi har många berättelser om att arbetstillstånd säljs, men ingen har blivit fälld för det här hittills, säger Thord Ingelsson.

Enligt honom har fackförbunden svårt att kontrollera många av de företag inom LO-området som anlitar arbetskraftsinvandrare.

– Vi kan se att många arbetstillstånd som beviljas är till samma länder som Sverige tar emot asylsökande ifrån. Syrien, Irak och Iran är några sådana exempel.

Enligt Thord Pettersson har arbetskraftstillstånden blivit en affärsmöjlighet för oseriösa företag. Ifall en person från exempelvis Irak vill fly så måste den betala människosmugglare för att komma till Sverige. Resan är många gånger riskfylld och kan sluta med att personen blir hemskickad.

Om flyktingen i stället betalar chefer eller företag för att få ett erbjudande om jobb så går det att helt lagligt ta sig till Sverige för ungefär samma summa.

FAKTA: Arbetstillstånd

För att en person från ett land utanför EU ska få arbetstillstånd måste en arbetsgivare erbjuda ett jobb med en lön på minst 13 000 kronor i månaden. Facken har rätt att yttra sig ifall erbjudandet ligger i nivå med kollektivavtalet.

Den 16 januari 2012 skärpte Migrationsverket tillämpningen av kraven för arbetstillstånd inom vissa branscher. Städ-, bygg- och restaurangbranschen är exempel på yrkesområden där kraven är extra hårda på företag. Av alla inkomna ärenden om arbetstillstånd under årets första åtta månader har cirka 17 procent (över 2 500 ärenden) omfattats av de särskilda kraven.

Enligt Migrationsverket är möjligheten att förhindra utnyttjande av arbetskraft från länder utanför Europa, enligt lagen, begränsad till utredning och kontroller i samband med ansökan om arbetstillstånd.

Källa: Migrationsverket