Anna Gavanas kom 2011 med rapporten Bland Rolexklockor och smutsiga trosor. Om skattereduktioner och segmentering på den svenska hushållstjänstemarknaden. Hon skildrade där hur den exploderande hushållssektorn, sedan rutavdraget infördes 2007, har blivit en segmenterad bransch i vitt, grått och svart – i stället för att svarta jobb helt enkelt blev vita.

I rapporten framkom att personalansvariga i hemservicebranschen ansåg att rutavdraget haft en positiv inverkan på sysselsättning, lön och arbetsvillkor. Men de upplevde samtidigt fortsatt svart konkurrens.

70 procent av de tillfrågade tryckte på den positiva effekt som de tyckte att avdraget haft för grupper som haft svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. En polska framhöll att hon kunde ge jobb åt andra polskor, till exempel.

Anna Gavanas har tidigare studerat andra aspekter av de hushållsnära tjänsterna. 2010 kom rapporten Who cleans the welfare state? Migration, informalization, social exclusion and domestic services in Stockholm. En version på svenska finns i boken Utanförskap, kapitlet Informella arbetsmarknader, som kom ut 2010. Där framkom en rad missförhållanden, bland annat sexuella trakasserier, i den informella sektorn.

Rapporten Bland Rolexklockor och smutsiga trosor kan laddas ner här.