IF Metall vill att regeringen inför ett utbildningsstöd på 100 kronor per timme. Syftet är att företagen ska kunna behålla och utbilda sin personal i stället för att säga anställda.

Det är en del av ett uttalande som IF Metalls avtalsråd antog i dag. Facket kräver dessutom att regeringen ska agera nu, sätta fart på Arbetsförmedlingen och höja ersättningen till de arbetslösa.

Dagens avtalsråd innebär att aktiviteterna inför avtalsrörelsen ökar. De drygt 200 ledamöterna ställde sig bakom både LO:s avtalsplattform och Facken inom industrins avtalslinje. Dessutom tog de ställning till över 200 avtalsmotioner.

I nästa vecka träffas sju av IF Metalls avtalsdelegationer. Det är delegationerna för teknik, teko, kemiska fabriker, allokemiska, gruv, gemensamma metallavtalet samt stål och metall. De ska diskutera och konkretisera sina avtalskrav och formulera de som är speciella för vart och ett av avtalsområdena.

Bland de frågor avtalssekreteraren Veli-Pekka Säikkälä särskilt nämnde fanns övertiden och makten över fritiden, som diskuterades på IF Metalls kongress förra året, och som är en stor fråga för dem som monterar bilar och vitvaror.

Veckan därpå träffar förhandlingsdelegationerna för första gången arbetsgivarna. Och efter nyår sätter avtalsförhandlingarna inom industrin igång på allvar.

– De sju delegationerna ska hålla ihop och vi tänker att de ska sluta avtal samtidigt med de andra förbunden inom Facken i industrin. På så vis kan vi utnyttja vår gemensamma styrka, sa Veli-Pekka Säikkälä.

På avtalsrådet presenterade en enkät som gjort på 126 träffar. Den visar att de fyra mest populära kraven:1. arbetstidsförkortning 2. större trygghet vid arbetsbrist 3. bättre pension och 4. höjda lägstalöner.

43 procent lyfte fram arbetstidsförkortning och bland gruvarbetarna anser nästan 70 procent att förkortad arbetstid är ett viktigt krav. Av enkät framgår också att 36 procent av deltagarna jobbar på arbetsplatser där det finns någon form av lokal överenskommelse om inflytande över bemanningsfrågan.