Socialdemokraterna vill minska den del av pensionsavgifterna som går till premiepension, och i stället öka inkomstpensionen. Det skulle stärka balansen i pensionssystemet.

I dag betalar arbetsgivaren in 18,5 procent av din inkomst till allmän pension, varav 16 procentenheter går till din inkomstpension och 2,5 procentenheter till premiepensionen.

Den fördelningen är en kompromiss: Redan när pensionssystemet reformerades på 1990-talet var Socialdemokraterna skeptiska till premiepensionen, medan de borgerliga partierna hade velat göra den större.

Nu vill Socialdemokraterna rucka på kompromissen.

– Det kommer att krävas förändringar i pensionsreformen för att stärka den finansiella stabiliteten i systemet, säger Tomas Eneroth. Att öka inbetalningarna till inkomstpensionen är en sådan förändring.

Större inbetalningar till inkomstpensionen skulle (trots oförändrad total pensionsavgift) stärka systemets tillgångssida. Därmed minskar risken för obalans mellan systemets tillgångar och skulder, som medför att de utgående pensionerna måste sänkas (vilket skedde 2010 och 2011).

Flera utredningar om det allmänna pensionssystemet pågår som bäst.

– Till våren, när utredningarna är klara, kommer vi att ta upp frågan om premiepensionen i den pensionsarbetsgrupp som förvaltar pensionsreformen, säger Tomas Eneroth.

– Ambitionen är att nå en bred, blocköverskridande uppgörelse, även om vi och de borgerliga partierna initialt har olika uppfattningar.

Att stärka pensionssystemets finansiella stabilitet är inte det enda skälet till att Socialdemokraterna vill minska premiepensionssystemet.

– Premiepensionssystemet är i sig inte särskilt lyckat. Rätt få vill välja fonder, och avkastningen är lägre än många förväntade sig, säger Tomas Eneroth.

I samband med pensionsreformen kalkylerade såväl politikerna själva som olika pensionsförvaltare med avkastning på allt mellan fem och åtta procent om året. Men de sparare som har varit med sedan starten för systemet har i genomsnitt fått 2,6 procents värdetillväxt per år, vilket motsvarar en real ökning (efter inflation) på 1,3 procent per år .