I somras var låsningen total. Nu är alla åtta partierna i socialförsäkringsutredningen överens om grunderna för en ny arbetslöshetsförsäkring.

– Det är en stor scenförändring, bekräftar Irene Wennemo, huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Nu står alla partierna bakom en skiss om grunderna i en reform av arbetslöshetsförsäkringen, och alla vill komma framåt.

I regeringens direktiv till utredningen, som skrevs i april 2010, har särskilt två punkter gjort det svårt för partierna att enas. Dels att arbetslöshetsförsäkringen ska göras obligatorisk, dels att de differentierade avgifterna ska behållas (de som gör att välavlönade akademiker betalar 90 kronor i månaden för försäkringen och lågavlönade hotellstäderskor 410).

TCO:s förslag om a-kassan i oktober hjälpte till att överbrygga motsättningarna kring obligatoriet. Inom en sammanhållen försäkring tänker sig TCO två delar. Dels en grundförsäkring främst för dem som just kommit ut på arbetsmarknaden, eller ska börja jobba efter att ha studerat. Dels en frivillig del som ger rejäl inkomsttrygghet för dem som är etablerade på arbetsmarknaden.

TCO:s förslag, som också innebär mildare villkor för ersättning, gör försäkringen mer allmän än den är i dag – och då är det mindre viktigt att göra den obligatorisk.

Den andra knuten – de differentierade avgifterna – hjälpte LO till att lösa upp. I samtalen med regeringen och arbetsgivarna om en jobbpakt ställde LO som villkor att de differentierade avgifterna tas bort, vilket finansministern nyligen accepterade.

– Därmed föll en viktigt pusselbit på plats, säger Irene Wennemo. Entusiasmen för differentierade avgifter har inte varit stor i utredningen. Nu när vi slipper dem kan vi koncentrera oss på annat.

Partierna i socialförsäkringsutredningen har skrivit en promemoria där inriktningen för en ny arbetslöshetsförsäkring skissas. Promemorian är inte en kopia av TCO:s förslag, men TCO-förslaget var en dörröppnare, enligt Irene Wennemo.

– Viktigast är att TCO ser helheten. Det går inte att bara ändra villkoren för dem som redan har rätt till ersättning, medan många lämnas utanför.

Dagens a-kassa fungerar för dem som kommer från ett mer eller mindre stadigvarande jobb (även om ersättningen är låg). Deltidsarbetande, nyanlända anknytningsinvandrare, studenter som just avslutat sin utbildning och andra grupper kvalificerar sig däremot inte för ersättning. Därmed har de flesta inskrivna vid arbetsförmedlingarna ingen nytta av försäkringen, och i många fall blir de beroende av kommunernas försörjningsstöd.

– Arbetsmarknadspolitiken håller på att kommunaliseras, säger Irene Wennemo. Det finns en samsyn i utredningen om att det är bättre att staten tar det ansvaret.

Det här betyder inte att partierna är överens. Många svåra frågor återstår, betonar Irene Wennemo. Kanske viktigast är vad arbetslöshetsförsäkringen får kosta.

– Det är lätt att göra upp om någonting som kostar mycket, men är helt orealistiskt att genomföra.

 

Fakta

TCO:s förslag i korthet

• Försäkringen får två ben: en allmän grundförsäkring med lite lägre dagpenning, och en frivillig försäkring med generösare ersättning. I den allmänna försäkringen är arbetsvillkoren utformade så att även de som haft kortare jobb (arbetsinkomst i tre månader inom en ramtid på sex månader) eller kommer från studier kan få ersättning. I den frivilliga delen är arbetsvillkoret att man har arbetat 70 timmar per månad i sex månader under en ramtid av 12 månader före arbetslösheten, även det ett mildare krav än i dag.

• Inkomsttaket höjs till 27 000 kronor i månaden.

• A-kasseavgiften blir högst 150 kronor i månaden.