I dag röstar Europaparlamentet om den tilltänkta EU-kommissionären Tonio Borg från Malta.

Den ultrareaktionäre Borg har föraktfullt angripit homosexuella och vill förbjuda både skilsmässor och aborter.

Men även om en stor del av Europaparlamentets ledamöter är öppet skeptiska till Borg och med all sannolikhet kommer att rösta nej till hans kandidatur heter EU:s näste kommissionär för hälsofrågor likväl Tonio Borg.

Tonio Borgs stöd hos kristdemokrater, konservativa och ultrakonservativa räcker för svag majoritet i Europaparlamentet, men framför allt är omröstningen bara rådgivande och när Tonio Borg och hans anhängare redan satsat så mycket prestige i att hävda sin rätt till kommissionärsposten, oavsett den massiva kritik som redan har framförts, kommer Europaparlamentets åsikt troligen inte att spela någon som helst roll.

Det gäller med stor sannolikhet även om någon kristdemokrat eller konservativ ledamot går emot linjen i sin partigrupp och majoriteten i omröstningen därmed säger nej till Tonio Borg.

Europaparlamentets troligen intetsägande omröstning och det faktum att en ultrareaktion blir utsedd till kommissionär för hälsofrågor inom EU lyfter fram två svåra frågor för EU-samarbetets framtid.

Det ena är givetvis att omröstningen återigen pekar på det demokratiska underskott som präglar EU:s arbete.

Utnämningen av den mäktiga EU-kommissionären blir giltig även om en majoritet av parlamentets ledamöter röstar nej.

Det andra är att frågan måste ställas hur en bakåtsträvande reaktionär över huvud taget kan komma ifråga för en så pass viktig post.

Valet av Tonio Borg visar tydligt den stora splittring i synen på grundläggande mänskliga rättigheter som i dag präglar EU:s medlemsstater.

Dagens val i Europaparlamentet hålls samtidigt som den indiskfödda tandläkaren Savita Halappanavars död vållat en våg av protester i hennes hemland Irland.

Savita Halappanavar nekades flera gånger abort av läkarna trots svåra smärtor och allt sämre hälsa med hänvisning till att Irland är ett katolskt land.

Den 28 oktober avled hon i omfattande blodförgiftning under graviditetens 17:e vecka.

EU är nu på väg att få en kommissionär som vill ha förbud mot abort inskriven i grundlagen, som vill ha ett förbud mot skilsmässor och som föraktar homosexuella.

Att en sådan man ska ha makt över svensk och europeisk hälsovård är i humanismens namn helt oacceptabelt.

Att Tonio Borg inte kan stoppas visar ett EU i kris.