Medan SAS piloter och kabinpersonal fått kraftigt försämrade villkor har flygtekniker, flygmekaniker och lastare klarat sig undan helskinnade.

– Vi har gjort klart att våra grupper nar noll skuld i krisen, och att vi inte tänker tumma på deras villkor, säger Kenneth Grampe, ombudsman vid Transports avdelning 46.

Löner och de flesta övriga villkor för tekniker, mekaniker och lastare regleras i centrala avtal, gemensamma för hela flygbranschen. Dem kan de lokala parterna inte påverka, något som Transport fått SAS att förstå.

Företaget har ändå försökt komma åt centralt bestämda regler om fackligt inflytande över hur flygteknikernas arbetstid förläggs på natten.

– Men vi har inte ruckat en millimeter på de centrala överenskommelserna, säger Kenneth Grampe.

I lokala avtal har Transport gått med på mycket små förändringar. Det gäller framför allt semesterperioden, som omfattat juni, juli och augusti, men som nu utvidgas till perioden 15 maj till 15 september.

– Men de anställda har fortfarande rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester, säger Kenneth Grampe.

Och förlängningen av semesterperioden får begränsat genomslag. För flygteknikerna gäller den bara skiftgående personal – inte dagpersonal, dit allt fler hör. För lastarna kommer förändringen bara att gälla om de blir kvar inom SAS. Om SAS däremot lyckas med sina planer att outsourca lastningen till ett annat företag förblir semesterperioden oförändrad: Lagen om anställningsskydd förbjuder att villkor försämras med sikte på en försäljning av verksamheten.

Enligt Kenneth Grampe har Transport utsatts för hårt tryck av SAS de senaste dagarna.

– Det har varit spänt, de har skällt på mig som fan. Men jag har haft både förbundet och LO bakom mig.

– Det här är större än SAS. De försöker förändra den svenska förhandlingsmodellen. Så det gäller att hålla i det här.