700 kronor mer i månaden för dem som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden och minst 2,8 procent i löneökning för dem med löner över den nivån.

Det blev som Arbetet redan tidigare berättat LO-förbundens beslut när lönekraven i dag fastställdes. Och det var en enig LO-styrelse som spikade kraven.

Till detta kommer också kraven på ett tillägg vid föräldraledighet för både män och kvinnor. 10 procent av lönen i sex månader för varje förälder och barn ska förstärka föräldrapenningen.

Bläcket hann knappt torka på LO-förbundens krav innan de beskrevs som helt utan verklighetsförankring av arbetsgivarsidan. Först ut bland dem som underkände fackens krav var Jonas Milton, vd för Almega.

Någon överraskning var arbetsgivarutspelet inte. Redan under fackens presskonferens förutskickade LO-ledningen de reaktioner som omgående kunde registreras.

– Det här är väl avvägda krav med tanke på hur situationen ser ut här hemma och i vår omvärld, betonade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och fick medhåll av IF Metalls ordförande, Anders Ferbe.

– Vi har noga studerat den konkurrensutsatta sektorns situation och förutsättningar. Och konkurrenskraften hos industriföretagen har på intet sätt försvagats av tidigare framförhandlade löneökningar. De krav vi nu går fram med är i linje med vad vi krävt tidigare. Kraven är, enligt vår uppfattning, vad företag och samhällsekonomi tål utan att äventyra konkurrenskraft eller inflation. Samtidigt får våra medlemmar reallöneökningar.

Nöjd och stolt över samstämmigheten och avtalskravens utformning var också Kommunals ordförande Annelie Nordström som framför allt betonade jämställdhetsaspekten i kraven.

– Krontalet gynnar de lägst avlönade där en stor grupp kvinnor ingår. Att vi tillsammans inom LO också konstruerat ett krav som strävar mot att mammor och pappor tar ut föräldraledighet på ett mer jämlikt sätt är särskilt viktigt.

På sikt ser Kommunals ordförande just tillägget vid föräldraledighet som ett viktigt steg för att minska könslönegapet.

– Men självklart är lönebildningen och de centrala förhandlingarna bara en del av alla åtgärder som krävs för att överbrygga könslönegapet. Rätten till heltid är kanske den enskilt viktigaste frågan att lösa och det är politikens ansvar, understryker Annelie Nordström.

Att låglönesatsningen och då särskilt kravet på att avtalens lägsta löner ska höjas med samma krontal som genomsnittslönen blir av självklara skäl en av vinterns tuffaste strider. Det finns få inslag i den fackliga kravbilden som arbetsgivarna tycker sämre om.

– Men uppslutningen är total på den här punkten, betonade Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare. Alla förbund har unisont lovat varandra stöd för att nå framgång i den här frågan. Det betyder att ingen ska behöva sälja delar av sitt kollektivavtal för att klara höjningen  av de lägsta lönerna.