Facken inom industrin ställer lägre lönekrav än förra året. De vill också ha en ha mer arbetstidsförkortning och en utbyggd föräldralön.

Det skriver de fem fackordförandena i en debattartikel i Dagens Nyheter. Undertecknarna är IF Metalls Anders Ferbe, Per-Olof Sjöö från GS, Hans-Olof Nilsson i Livs, Unionens Cecilia Fahlberg och Ulf Bengtsson från Sveriges Ingenjörer.

Arbetet har tidigare berättat om LO-förbundens lönekrav. Vi har erfarit att kravet för dem med lön över 25 000 kronor i månaden blir 2,8 procent och för dem med lägre lön är kravet 700 kronors löneökning. Dessutom vill LO-förbunden lägga 0,2 procent på inrättandet av ett nytt system för föräldralön, där alla ska få 10 procents föräldralön under sex månader. Tanken är att det ska utformas som en försäkring och att de sex månaderna ska vara per barn och att båda föräldrarna har rätt till sex månader med extra föräldralön.

I sitt debattinlägg skriver de fem fackordförandena att deras utgångspunkter är utvecklingen i omvärlden, situationen i den internationellt konkurrensutsatta sektorn i Sverige och den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Slutsatsen blir att de ekonomiska förutsättningarna inför nästa avtalsrörelse gör att lönekraven blir lägre än för ett år sedan.

Fackförbundsordförandena vill ha en fortsatt utbyggnad av föräldralön/föräldrapenningstillägg. Däremot framgår det inte om tjänstemannafacken kommer ställa sig bakom LO-kravet på ett nytt system för föräldralön.

De fem facken strävar också efter mer arbetsttidsförkortning. Det är ett krav som inte finns med på LO-förbundens gemensamma kravlista.
Industrifacken förklarar också att de vill fortsätta det pågående arbetet med utbildnings- och kompetensfrågor.

Kraven är utformade för ett ettårigt avtal, men de fem ordförandena skriver att de öppna för att de är beredda att diskutera en längre avtalsperiod om det innebär att det blir lättare att lösa frågor som är principiellt viktiga för facket.

Senare i dag kommer Facken inom industrin presentera sina krav på en avtalskonferens. I dag beslutar även LO-styrelsen om LO-förbundens ekonomiska krav. Enligt uppgift till Arbetet har LO:s industrifack övertalat Unionen och Sveriges Ingenjörer att ställa upp på 2,8 procent som lönekrav.