Facken inom industrin kräver en individgaranti på 430 kronor per person och månad. Dessutom vill industrifacken ha en arbetstidsförkortning som underlättar för unga att få jobb.

I dag, måndag presenterade de fem industrifacken sina avtalskrav på en presskonferens. Det var IF Metalls Anders Ferbe, Per-Olof Sjöö från GS, Hans-Olof Nilsson i Livs, Unionens Cecilia Fahlberg och Ulf Bengtsson från Sveriges Ingenjörer, som berättade om kraven i avtalsrörelsen.

Arbetet har tidigare berättat att lönekravet är 2,8 procent, att facken vill ha en arbetstidsförkortning och att industrifacken kräver en utbyggd föräldralön till sex månader.

– Vår uppgift är att ta ledningen i avtalsrörelsen, sa Unionens ordförande Cecila Fahlberg.

Ulf Bengtsson, ordförande för Sveriges Ingenjörer, pratade om att industrifacken ställer krav  som strävar efter att skapa stabilitet och en långsiktigt hållbar nivå. Han sa att målet är reallöneökningar. Löneökningar högre än Riksbankens inflationsmål på 2 procent ses som reallöneökningar.

IF Metalls Anders Ferbe sa att tillväxt och produktivitet var lägre de senaste fem åren jämfört med de tio åren dessförinnan. Dessutom berättade han att industrifacken gör bedömningen att den möjliga löneökningstakten de närmaste åren ligger på 2,5-3,0 procent.

Livs Hans-Olof Nilsson berättade om lönekraven. Var och en ska minst ha en löneökning på 430 kronor, vilket är en individgaranti, vilket tillämpas i första hand i LO-fackens avtal – tjänstemännen brukar inte ha sådana garantier. Dessutom ska lägsta lönerna och andra ersättningar upp minst lika mycket som de utgående lönerna.

– Det är en viss minskning jämfört med tidigare. Vi bedömer att tillväxten och produktivitetsutvecklingen är något lägre än vi tidigare sett, sa han.

Per-Olof Sjöö, ordförande för GS, pratade om arbetstidsförkortning och kopplade den till rätt och möjlighet till delpension.

– Tanken är att underlätta generationsväxling.

Dessutom beskrev han kravet på mer föräldralön. Det innebär att industrifacken vill ha föräldralön under sex månader och att den ska utformas så att det avtalade tillägget motsvarar 90 procent av lönen under föräldraledigheten.

Kostnaden för arbetstidsförkortning och föräldralön ska rymmas inom de 2,8 procenten.

Kraven är ställda för ett ettårigt avtal, men facken öppnar för längre avtalsperiod. Framför allt  är det ytterligare arbetstidsförkortning som kan leda till att facken går med på en längre period.

Arbetstidsförkortning är ett nygammalt krav. Senast IF Metall fick någon förkortning av arbetstiden var 2004. Kravet har diskuterats senare men det har inte givit något resultat.

– Vi tror att det är bra med arbetstidsförkortning. Delvis kopplar vi det till kompetensförsörjningen inom industrin. Det kan då handla om förkortning i slutet av arbetslivet och då skulle vi kunna få in unga på jobb, sa Anders Ferbe.