Arbetsförmedlingen för en dialog med regeringen om en nationell beredskapsorganisation för att möta varselvågen.

– Den senaste tidens varsel gäller nedläggning av företag eller utflyttning av verksamheter. Det är ett annat läge och det finns en oro som jag inte känner igen från tidigare, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, som tillägger att även storstäderna drabbas den här omgången.

De unga blir av med jobben först – eller börjar söka sina första jobb i ett läge när det är tufft på arbetsmarknaden. Det innebär att Arbetsförmedlingen ägnar särskild uppmärksamhet åt ungdomar under 25 år.

Ett mål är att förhindra att fler unga hamnar i fas 3. Sedan Arbetsförmedlingen införde nolltolerans i januari har antalet ungdomar i fas 3 ökat från 252 till 331.

Men sedan snart två månader har antalet minskat. I september var 392 ungdomar inskrivna i fas 3. I förra veckan var siffran 331.

– Det är ett trendbrott. Jag hoppas att vi ska vara nere på noll inom ett halvår. Det är ett misslyckande för det svenska samhället att vi har ungdomar som har varit borta från arbetsmarknaden så oerhört länge, konstaterar Angeles Bermudez-Svankvist.

Målet är att förhindra att fler ungdomar blir långtidsarbetslösa. Botemedlet heter tidiga insatser. Arbetsförmedlingen har ändrat sitt arbetssätt. Förmedlarna ska identifiera de ungdomar som löper risk att bli arbetslösa och se till att de får hjälp direkt.

4 500 ungdomar, det vill säga var tionde öppet arbetslös under 25 år, har fått tidiga insatser hittills i år. Antalet unga som får praktik på arbetsplatser eller utbildning har ökat från 8 800 till 13 800 på ett år.

Totalt är drygt 100 000 ungdomar inskrivna som arbetslösa. De som inte har klarat av grundskolan eller gymnasiet ligger sämst till. Från och med i år kan de få dubbelt studiebidrag, runt 6 500 kronor i månaden, om de pluggar på folkhögskola. Bidraget finns kvar även nästa år.

Därmed är det mer lönsamt att plugga än att gå arbetslös.

I år har Arbetsförmedlingen anställt fler förmedlare. En av tankarna är att ungdomar ska få träffa en arbetsförmedlare direkt.

– Vi har också systematiserat arbetet. Det innebär att varje möte mellan ungdomar och förmedlare slutar med att nästa möte bokas in. I genomsnitt träffar unga människor arbetsförmedlare två gånger i månaden, berättar Eva Lindh-Pernheim, avdelningschef på Arbetsförmedlingen.

Tre år utan jobb

Fas 3, som numera kallas sysselsättningsfasen, i jobb- och utvecklingsgarantin är arbetsmarknadspolitikens slutstation. Där hamnar ungdomar som har gått arbetslösa i åtminstone tre år.