De två unga kvinnor som sommarjobbade för Holmen skog och under flera gånger sextrakasserades av arbetsledaren får nu 60 000 kronor vardera. Det står klart sedan DO och bolaget ingått en förlikning.

Det var förra sommaren som de båda kvinnorna, då 17 respektive 18 år gamla, var de enda kvinnorna i ett arbetslag om tio personer på en skogsplantering. Kvinnorna berättade hur de fick höra saker som ”har du mens” eller ”strippar du” när de tog av sig på grund av värmen. Dessutom fick de sämre arbetsuppgifter än männen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämde Holmen skog till Arbetsdomstolen, och begärde 100 000 kronor var till de båda kvinnorna.

Nu har dock bolaget och DO ingått förlikning som innebär att kvinnorna får 60 000 kronor vardera. Enligt DO utredde Holmen skog händelsen så snart man fick reda på trakasserierna. Bolaget har också medgett att arbetsledaren brutit mot diskrimineringslagen. Han har fått en varning och blivit omplacerad.