360 tidningsbud i Stockholm riskerar att förlora sitt arbetstillstånd och därmed möjligheten att få permanent uppehållstillstånd sedan Pressens morgontjänst har sagt upp dem från deras dagtidsjobb.

– Det suger. Arbetsgivaren har skapat ett A- och ett B-lag bland tidningsbuden, säger Emil Hellman, ordförande för Transports tidningsbudssektion.

Det hela handlar om tidningsbud från länder utanför EU och som behöver arbetstillstånd för att jobba i Sverige. Och när de får mindre tidningsutdelarjobb så klarar de inte Migrationsverkets gräns på en månadslön på 13 000 kronor, det som krävs för att få arbetstillstånd.

Emil Hellman pekar på att Premo, Pressens Morgontjänst, skapat en särskild anställning för att sköta dagtids-utdelningen av framför allt bilagan DN Bostad, som fram till nyligen skett på dagtid och till alla hushåll i Stockholmsområdet. Emil Hellman säger att många på så sätt haft två tjänster hos Premo – en för nattjobbet och en för dagutdelningen.

Det är Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter som äger Premo.  Sedan tidningarna blivit oense om utdelningen av DN Bostad har Dagens Nyheter valt att dela ut sin bostadsbilaga med posten. Detta ledde till att det inte behövs några tidningsutdelare på dagen.

Den19 september skickade Premo ut brev om att det var slut med ”dagtrakterna”. Det tycker Emil Hellman var dålig stil. Företaget borde ha informerat dagtidsutdelarna ordentligt i förväg och han tror att Premo begått mbl-brott eftersom företaget inte förhandlat om minskningen av arbete.

Det här kolliderar med regler om arbetstillstånd. För att få arbetstillstånd krävs att en person har erbjudande om ett jobb som ger en lön som det går att leva på och att arbetsförhållanden i övrigt liknar kollektivavtalets regler. Det har Migrationsverket gjort om till en praxis som innebär att det behövs en månadsinkomst på minst 13 000 kronor.

– När Premo minskar arbetet för tidningsbudet betyder det att som mest 360 personer kan förlora sina arbetstillstånd inom två år, säger Emil Hellman.

Thord Ingesson på LO säger:

– Vi har tidigare kritiserat de orättvisa reglerna för arbetstillstånd. Det här är ett bra exempel på vad som kan hända.

Han säger också att LO-kongressen krävt att den som har arbetstillstånd och förlorar sitt jobb inte ska behöva kastas ut ur landet.

En stor del av tidningsbuden i Stockholm har arbetstillstånd och de är framför allt män från Pakistan, Bangladesh, Afghanistan och Indien. Många av dem studerar samtidigt eller har studerat.

Många av tidningsbuden vill ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Som student kan man arbeta på sitt studentvisum, men det går inte att få permanent uppehållstillstånd. För att få ett sådant måste en person ha haft arbetstillstånd i fyra år.

Kruxet är att arbetstillstånd bara ges för två år i taget. Och det är här många av tidningsbuden kan komma i kläm. När de vill ha sitt arbetstillstånd förnyat finns nu risken att Migrationsverket anser att de inte kan leva på sitt arbete och då får de inget nytt arbetstillstånd. Om ansökan om förnyelse avslås har personen tre månader på sig att skaffa ett nytt jobb och om han eller hon misslyckas med detta så kastas de ut ur landet.

– Jag som arbetsgivare kan inte ge mig på staten och dess regler. Det är egentligen där problemet sitter, säger Premos vd Joakim Sundh till TT.

FAKTA

För att få arbetstillstånd måste en person, som inte kommer från ett EU-land, ha erbjudits arbete och ha tillståndet klart innan resan till Sverige. Det går inte att få tillstånd för att komma till Sverige och söka jobb.
För att få arbetstillstånd ska den sökande ha:
• giltigt pass
• erbjudits jobb med villkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
• erbjudits arbete i sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt.
Källa: Migrationsverket (TT)