DO överklagar tingsrättens dom mot bussbolaget Veolia, där ett muslimskt par som blev utskällda av en chaufför nyligen fick 20 000 kronor i diskrimineringsersättning. Beloppet är för lågt, anser DO, som går vidare till hovrätten.

Solna tingsrätt ansåg att busschauffören kränkt parets värdighet men att kränkningen inte medförde några bestående konsekvenser för dem, exempelvis jämfört med en förlorad anställning eller bostad.

Paret åkte buss till Eskilstuna. Mannen bar skägg och kvinnan slöja. Det var trångt och någon kom åt stoppknappen vid upprepade tillfällen.

Busschauffören trodde att det var paret som tryckte på knappen. Han stannade bussen, gick mot parets plats, slog kvinnan på knät och skrek något som paret uppfattade som ”åk tillbaka till Talibanland”.

En kränkning som är kopplad till parets etniska tillhörighet och som arbetsgivaren, Veolia, måste betala 20 000 kronor för, slog tingsrätten fast den 2 oktober.

DO anser alltså att beloppet är för lågt och hänvisar bland annat till syftet med senaste lagändringen då ”skadestånd” döptes om till ”diskrimineringsersättning”. Detta för att beloppet dels ska vara en rimlig kompensation till individen, dels vara avskräckande för att effektivt motverka diskriminering i samhället.

Den utdömda diskrimineringsersättningen har inte en avskräckande verkan för Veolia, som är ett företag med hög omsättning, skriver DO till hovrätten.