Socialdemokraternas partistyrelse vill inte ha något vinsttak i skola, vård och omsorg.
– Det är klart att jag gärna hade gått ett steg längre, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

– Vi har hittat en bra och offensiv lösning. Den första enkla lösningen, när man känner sig frustrerad över utvecklingen, vore att införa ett vinstförbud. Men då gör man det för enkelt för sig, sade S-ledaren Stefan Löfven på en pressträff.

Partistyrelsen, där LO-basen har plats, var enig i sitt beslut om hur vinster i välfärden ska tacklas, och indirekt begränsas.

– Anledningen till att vi kan ställa oss bakom det här är att vi mötts på halva vägen runt en vinstbegränsning, säger Thorwaldsson vars organisation före jul ska komma med ett eget förslag.

Med beslutet, ett principiellt ställningstagande, hoppas Löfven ha dämpat en strid inom partiet om vinster i välfärden, inte minst inför S-kongressen i vår. Riskkapitalbolagens intåg i välfärden, vårdskandaler och vinster som skatteplaneras ut ur landet, har upprört många.

Men S-ledningen vill inte dra undan mattan för väl fungerande verksamheter eller uppröra de många svenskar, inte minst i storstäderna, som ser det som självklart att välja vård och skola.

– Det har på många håll i Sverige blivit en del av kvaliteten i välfärden att kunna välja. Och vi vet att kundnöjdheten är högre i privat driven förskola, skola och sjukvård, sade partisekreteraren Carin Jämtin som har lett den grupp i partiet som tagit fram förslagen.

S-ledningen föreslår inget vinsttak eller konkreta vinstbegränsningar. Men med högre krav på kvalitet, insyn och öppenhet och tillstånd, ska höga vinster bli omöjliga.

– Lägger vi ihop de här så är vi övertygade om att det är faktisk vinstbegränsning, utan att man behöver fastställa procentsatser eller så, säger Stefan Löfven.

Det ska heller inte längre vara fritt för privata företag att etablera sig inom skolan eller vården, kommunerna ska ha mer att säga till om än i dag. Redovisning och insyn ner på enhetsnivå ska göra kontrollen bättre. Att visa böckerna, som Löfven uttrycker det, på koncernnivå räcker inte.

– Tro mig, jag vet hur man kan skicka runt pengar i koncerner, sade han och framhöll att det inte ska gå att få bidrag för tio lärare och sedan gå runt på sju.

 

Läs också Arbetets ledarsida: ”Vinstuttag, Socialdemokraterna undviker huvudfrågan”

Fakta

S-styrelsens förslag
Personalkostnader, personaltäthet eller andra kostnader som rör kvalitet ska i privat välfärdsföretag inte få vara "väsentligt lägre" än i kommunala verksamheter.
Tillsynen ska skärpas, med högre krav på tillstånd och fler inspektioner.
Kraven på öppenhet och insyn i verksamhet och ekonomi ska vara lika för offentlig och privat verksamhet i välfärden.
Välfärdsföretag ska inte kunna undvika skatt i Sverige.
När en verksamhet byter ägare måste tillstånd förnyas.
Hårdare krav ska ställas på dem som driver företag vård, skola och omsorg.
Kommunerna ska få mer att säga till om när en friskola vill starta.
Fri etablering ska inte längre vara möjlig för privata utförare, inom ramen för lagen om valfrihetssystem i vården (LOV)
LOV ska inte tvingas på kommunerna.
Kommuner ska kunna uppmuntra icke-vinstalternativ och kunna rikta upphandlingar enbart till sådana.
Källa: Socialdemokraterna (TT)