Sex av tio arbetsplatser saknar rutiner för att lära sig av tillbud som skulle kunna leda till allvarliga olyckor, visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av 1 650 arbetsplatser.

Inspektionerna genomfördes under förra veckan, parallellt med den europeiska arbetsmiljöveckan. Det gällde arbetsplatser med 5-19 anställda som inte inspekterats de senaste tre åren eller inte fått besök alls. Flest inspektioner gjordes inom industri, vård och detaljhandel.

Syftet var att ta reda på om arbetsplatserna har fungerande rutiner för att fånga upp och lära sig av tillbuden. Granskningen visar att mer än hälften av arbetsplatserna saknar sådana rutiner och får alltså krav från Arbetsmiljöverket.

Värst är det inom byggsektorn följt av tillverkning. 70 procent respektive 65 procent saknar de rutiner som krävs för att rapportera och dra lärdom av tillbud. Inom parti- och detaljhandel är det däremot 75 av totalt 200 inspekterade arbetsplatser, alltså knappt 40 procent, som får krav.

Här är några exempel på tillbud som inte får sopas under mattan, och som enligt Arbetsmiljöverkets krav måste diskuteras och rapporteras för att förhindra att något värre sker:

• Vårdanställd tvingas jobba ensam under ett pass som kräver dubbelbemanning, eftersom det saknas vikarie.

• En borrmaskin glider ur snickarens händer, hamnar precis vid den stege som en målare just klivit upp på.

• En fabriksarbetare fastnar med ena handsken i en maskin.

• En butiksanställd lyckas prata sig ur en hotfull situation med påtänd kund.

Resultatet av inspektionerna presenteras av Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg på arbetsmiljöriksdagen i Stockholm i dag.

− Mötet med en arbetsmiljöinspektör innebär för många arbetsgivare den där extra knuffen som behövs för att skaffa sig fungerande rutiner för arbetsmiljöarbetet. Våra besök gör nytta, säger Mikael Sjöberg.