Foto: Fredrik Sandberg

Undersköterskan Cecilia Riolfo pratar i bildtelefonen med en brukare. Ibland behövs kroppsspråk och tydliga gester.

Foto: Fredrik Sandberg

Undersköterskan Cecilia Riolfo pratar i bildtelefonen med en brukare. Ibland behövs kroppsspråk och tydliga gester.

 

Tekniken kostar i början – men på sikt kan kommunerna spara miljarder. Det blir en utmaning för Kommunals löneförhandlare.

– Vi får sluta att vara så godhjärtade och lära oss att ta betalt för rationaliseringsvinster som karlarna i industrin, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Hon tror inte att det blir lätt. Politikerna lär säga att varenda krona behövs för att betala vården av en åldrande befolkning.

Några jobb är knappast hotade. Vi lever allt längre och framtidens problem är snarast att rekrytera folk till vård och omsorg.

Medellönen för en undersköterska i Västerås är drygt 21 000 kronor. Ingen verkar tro att kommunens besparingar kommer att märkas i lönekuvertet – inte de som Arbetet träffar i hemtjänsten och inte Kommunals sektionsordförande Nicklas Gustafsson, även om tekniken innebär kompetensutveckling:

– Men kompetensutveckling brukar inte vara förknippad med högre lön inom Kommunals område, säger han luttrat.

Annelie Nordström är mer hoppfull. Kommunal filar på ett nytt lönepolitiskt program inför kongressen nästa vår. En av frågorna är hur kompetens inom olika områden ska bli till kriterier för lönetillägg.

Nicklas Gustafsson hoppas att tekniken ska locka fler män till vård och omsorg. När industrierna i Västerås säger upp folk söker kvinnorna nya jobb i vård och omsorg – men bara enstaka män.

Annelie Nordström är inne på att tekniken kan skapa en ny sorts jobb med tonvikt på rådgivning och kontakt på distans – jobb som kan passa dem som har fått arbetsskador efter många år av tungt arbete.

– Det kan bli ett attraktivt alternativ för dem som har slitit länge och skaffat sig mycket erfarenhet.