Frågan om vinst i företag inom vård, skola och omsorg utreds nu på flera håll i Sverige. LO och Socialdemokraterna kastar blickar på hur de nor­diska grannländerna och Holland har löst den infekterade frågan.

• LO-kongressen i maj 2012 bestämde att LO ”ska verka för att en non profit-princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg”. I december ska en arbetsgrupp inom LO tala om hur det ska ske. LO:s vice ordförande Tobias Baudin leder arbetsgruppen, sekreterare är Kjell Rautio. Inriktning: regler som starkt begränsar företagens vinster, men inte vinstförbud.

• Socialdemokraternas partistyrelse ska formulera sin linje i vinstfrågan under hösten. Partisekreteraren Carin Jämtin leder arbetet med att försöka jämka samman vitt skilda uppfattning­ar i partiet. Inriktning om partiledaren Stefan Löfvens linje får råda: självsanering genom öppen redovisning av inkomster och utgifter för varje enhet, till exempel vårdinrättning eller skola.

• Arbetarrörelsens tankesmedja utreder vinstfrågan. Utredare är Christer Persson, S-märkt tidigare planeringschef i socialdepartementet.  Inriktning: vinstförbud.

• Regeringen sa i budgetpropositionen att kvalitetskontrollen ska stärkas genom en ny tillsyns­myndighet. Dessutom ska en utredning tillsättas. Inriktning: ­skarpare krav i samband med att företag får tillstånd att driva skola, vård och omsorg, men ingen begränsning av vinstmöjligheterna.