”Den gula elvagnen rör sig genom kapitalismens kärna, där kapital och arbete fusioneras och alstrar det mervärde som sedan fördelas enligt rådande styrkeförhållanden.”

Kampen mellan Obama och Romney rasar för fullt och hårdnar. Inför presidentvalet i det sällsynt polariserade USA har fem nya svenska böcker getts ut om amerikanskt samhällsliv och politik. De blandar i varierande grad det klassiska reportaget med essäistiska fördjupningar.

Om Klas Bergmans Amerika – drömmarnas USA (Carlssons) är mest personlig, så är Peter Kadhammars Route 66 och den amerikanska drömmen (Leopard) mest originell, med rapporter från resor längs världens mest besjungna bilväg. Tempot är långsamt och tonen melankolisk.

Mer analytisk, rapp och folkbildande är Mikael Törnwalls USA vid ett vägskäl (Atlas). Likt de andra författarna påpekar han att det finns många USA, men han demonstrerar det också genom att djupborra i statistiken. Ofta gör det att medelamerikanen framstår som mindre extrem och mer lik oss svenskar.

”Fox News är framför allt intressant som symbol för det bredare skifte som skett i amerikansk media sedan Nixon, där man systematiskt lyckats nedmontera traditionella mediers trovärdighet som neutrala och balanserade för att i stället skapa ett parallellt universum av konservativ information.”

Att det inte saknas ytterligheter i den amerikanska politiken blir emellertid tydligt i Martin Gelins djuplodande Den amerikanska högern (Natur & Kultur), en bitvis ganska skakande skildring av högerns gradvisa, nästan lite sektlika radikalisering.

I samtliga böcker finns ett pessimistiskt stråk vad gäller USA:s förmåga att hålla samman. Allra tydligast blir konfliktlinjerna i det amerikanska samhället i Kent Wernes Amerikansk höst (Ordfront). Klassklyftorna i det klasslösa USA framstår som knivskarpa. Samtidigt finns en tydlig motpol – den säregna energi som ger näring åt den omtalade amerikanska drömmen. Glaset är alltid halvfullt, aldrig halvtomt.

Ola Wihlke

Två särskilt bra USA-böcker

Amerikansk höst: Kent Werne åker runt i dagens USA och väver samman de berättelser han får höra med historien: både med det förflutna och med de förändringar som ägt rum under de senaste tjugo åren. Alltsammans bärs upp av en klar insikt om hur värden uppstår och trollas ner i de rikas fickor. Central i redogörelsen är Wernes inititerade beskrivning av hur fackets försvagning är en förutsättning för den förda politiken. De tendenser till motstånd han möter är hoppingivande som sådana, men visar knappast vägen ut ur den skenande snedfördelningen av resurser. Sammantaget en akut varning om hur det är på väg att gå även i Europa.

En annan varningsklocka är Martin Gelins Den amerikanska högern. Snarast en mentalitetshistorisk undersökning som visar upp ett land där det är fullt möjligt att leva i en konservativ bubbla utan att någonsin konfronteras med alternativ till sina (gärna konspiratoriska) vanföreställningar om hur samhället fungerar. Förutom att boken ger en tydlig sprängskiss av det politiska USA utgör den en stark påminnelse om sambandet mellan yttrandefrihet och mediamakt. Utan ideologisk konfrontation stannar demokratin på ett sätt som påminner om hur ekonomin stagnerat.

JS/Arbetet Kultur