”Vi har det statsskick och även det kungahus vi förtjänar” –
tanken i sig är väl nog för att bli republikan?

Epigram

är korta dikter med satirisk udd, rimmade eller som här skrivna på det grekiska versmåttet ”elegiskt distikon”: en böljande långrad (hexameter) och en stötigare kortrad (pentameter):

–xx–xx–xx–x–xx–x
–xx–xx––xx–xx–

Läs också statsvetaren Cecilia Åses bok Monarkins makt, om det kompromissande som ledde fram till 1973 års regeringsform.