Foto: John Mcconnico

 

Vänsterpartiet IA vill införa en lag som gör det möjligt att utländska arbetare ska kunna anlitas på exempelvis kinesiska kollektivavtal. Men arbetsgivarna rasar.

Även det grönländska facket SIK och danska LO har reagerat starkt mot förslaget.

– Det är ren lönedumpning, säger Erik Nielsen på danska LO.

Det är två stora gruvprojekt på Grönland som gett upphov till striden.

Företaget London Mining, där kinesiska intressen finns, vill utvinna mineraler på ön. Dessutom vill gruvjätten American Alcoa bygga ett aluminiumsmältverk och ett tillhörande vattenkraftverk.

Med grönländska mått är det två jätteinvesteringar som alla är överens om kräver utländsk arbetskraft. 
Striden handlar om arbetsvillkoren. 
Vänsterpartiet IA, som står till vänster om socialdemokraterna, styr Grönland tillsammans med nationalistpartiet Demokraterna.  De har lagt ett förslag som gör det möjligt att utländsk arbetskraft ska kunna anlitas på utländska kollektivavtal ifall investeringen är över en miljard danska kronor.

I praktiken handlar det om att London Mining vill anställa över 2000 kinesiska arbetare som ska arbeta på kinesiska villkor på Grönland.
Enligt lagförslaget ska lönerna som de utländska arbetarna får vara minst 80 danska kronor i timmen, vilket är den lägsta lönen på Grönland. 
Det som får fack och arbetsgivare att tala om lönedumpning är att har rätt att ta betalt för resor, transporter, logi och andra saker av arbetarna. I praktiken innebär det att gruvarbetarnas ersättning kan bli mycket låg, kring 30 kronor i timmen räknar det grönländska facket med.

Grønlands Arbejdsgiverforening har också reagerat starkt mot lagen och varnar för lönedumpning.  Brian Buus Pedersen som är direktör för arbetsgivarorganisationens säger att han också är orolig för de lokala företagens konkurrenskraft.

Grönland är visserligen en självständig ö på danskt territorium men av historiska skäl hänger lagstiftningen ihop med den danska. Det har fått danska facket att ana oråd.

Om det grönländska parlamentet fattar beslut om en lag som påverkar kollektivavtalen så måste även Danmark göra förändringar i sin lag. Visserligen kan Danmark skriva att lagen som rör kollektivavtal endast gäller Grönland, men när den juridiska processen dras igång finns risk att terminologin senare spiller över på den danska lagstiftningen.

– Vi tror inte att det kommer att bli en lag i Danmark som säger att kinesiska kollektivavtal också ska kunna tillämpas här. Men vi är oroliga att ett beslut i det grönländska parlamentet på sikt kan få effekt på migrationslagstiftningen och därmed påverka vår möjlighet att försvara danska kollektivavtal, säger Erik Nielsen.

Förslaget behandlades för första gången i det grönländska parlamentet i tisdags. Något beslut har ännu inte fattat och flera är kritiska till ett beslut som innebär att kinesiska kollektivavtal ska kunna tillämpas på Grönland. Den socialdemokratiska oppositionen vill skjuta på frågan till 2013.