Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven vill inte, som LO och många partimedlemmar, ha ett tak för vinsterna i välfärden. I stället satsar han på att en öppen bokföring ska leda till att vinsterna pressas.

Enligt arbetsgruppen som utformar S-förslaget ska varje privat förskola, skola och annan institution redovisa sin ekonomi — inklusive vinsterna — öppet, skriver Dagens Nyheter. Alla utgifter och inkomster kopplade till den enskilda enheten ska framgå. Det ska inte längre räcka med redovisning på koncernnivå.

En sådan redovisning ger ett bättre beslutsunderlag både för medborgare och för lokalpolitiker som upphandlar tjänsterna och ska därmed kunna minska vinsterna, hoppas Löfven.

S-ledaren vill också att anställda inom det skattefinansierade privata området ska ha samma meddelarfrihet som personal i offentlig verksamhet.

– Anställda ska kunna avslöja oegentligheter utan att riskera repressalier, säger han till DN.

Resten av arbetsgruppens förslag läggs fram senare i år. Lövfen vill inte gå närmare in på förslaget men säger att det håller en mittenlinje.

– Det bygger inte på förbud som vänstern tror på, eller att allt är bra som det är, vilket regeringen tycker, säger Löfven.

I stället utlovar han ett ”balanserat förslag” som ska tillgodose kravet på valfrihet och väl använda skattepengar.