Många tjänstemän hos Unionen tycker inte att det finns någon koppling mellan lönen och arbetsprestation. Inte heller känner de till vad som krävs för att få högre lön.

Unionens tidningen Kollega har gjort en undersökning bland 1 200 medlemmar i facket. Nästan alla tjänstemän har löner som enligt avtal ska bygga på den enskildes arbetsinsats. Det är alltså den anställdes prestation som ska bedömas och ligga till grund för lönesättning.

Många av Kommunals medlemmar har också individuell lön. Arbetet har tidigare berättat att Kommunals individuella lön inte givit större löneökningar än förbundets tarifflönesystem med individuella löner.

Resultatet är en del av Kommunals arbete med en ny lönestrategi. Kommunal har också ställt liknande frågor som tidningen Kollega till dem med individuell lön. Johan Ingelskog, chef för enheten för arbetsrätt och kollektivavtal, vill dock inte berätta om resultatet nu.

Kollegas undersökning visar att 39 procent av de tillfrågade tjänstmännen inte anser att det finns någon koppling mellan lönen och prestationen. Samtidigt är det något färre än hälften som anser att kopplingen mellan lön och arbetsprestationen finns. Resterande 14 procent vet inte.

39 procent vet inte vad som krävs för att få högre lön. Det är bara 15 procent som säger sig veta vad som krävs för högre lön medan 35 procent tror att de vet vad som krävs för att få upp lönen.