Pensionssystemet förstärker klassklyftorna. Fattigpensionärerna blir åtminstone dubbelt så många inom 15–25 år. Lågutbildade kvinnor får sämre pension därför att högutbildade män lever längre.

Det är en dyster bild som målas upp i boken ”Jämlik ålderdom? I samtiden och framtiden”, åtminstone för LO:s medlemmar. Pensionssystemets inbyggda orättvisor innebär att vi får vänja vid att allt fler äldre blir fattiga.

Framtidens pensioner bestäms av två faktorer som dagens och morgondagens pensionärer inte kan påverka. Det är medellivslängden och AB Sveriges affärer, det vill säga hur BNP utvecklas.

När medellivslängden ökar så minskar pensionerna. De ska räcka längre. Det gynnar högutbildade män. De lever nästan ett par år längre än lågutbildade kvinnor och klyftan ökar.

– Så visst kan man säga att lågutbildade kvinnor får betala med lägre pension för att högutbildade män lever längre, säger Lars Andersson, professor i äldre och åldrande vid Linköpings universitet och redaktör för den nya boken.

De som är födda i länder utanför Europa är de största förlorarna. Det beror på två orsaker. De får ofta låglönejobb. Om de kommer till Sverige mitt i livet hinner de inte jobba de 40 år som krävs för full pension.

Inom 25 år kommer mellan 15 och 30 av pensionärerna att vara fattiga. I dag är siffran 7 procent. Hur stor gruppen fattigpensionärer blir hänger bland annat på var man drar gränsen för fattigdom – om den ska gå vid 40 eller 50 procent av medelinkomsten. Hur många som invandrar till Sverige är ytterligare en faktor.

Färre löntagare omfattas av kollektivavtal. Därmed blir det färre som får avtalspension i framtiden.

– Det är också oroväckande. Konsekvenserna av det är inget vi har studerat, men man kan stapla olika faktorer på varandra som leder till samma resultat. Ojämlikheten kommer att öka, konstaterar Lars Andersson.

I dag kom också en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Den visar att skattelättnaderna sedan 2007 har lett till att fler jobbar efter 65-årsdagen.

Männen arbetade mer. Deras sysselsättning ökade med 1,5 procent. Kvinnorna jobbade varken mer eller mindre.

Pensionssystemet belönar dem som håller ut länge i arbetslivet. Det är ytterligare en faktor som gör att ojämlikheten ökar.

– Många i LO:s grupper har svårt att orka till 61 års ålder. Och det är just de som verkligen behöver jobba fram till 65-årsdagen för att få högre pension. De som fortsätter efter 65-årsdagen är huvudsakligen folk med kontorsjobb, konsulter och egna företagare, säger Lars Andersson.