Israels ockupation av palestinska områden, blockaden mot Gaza och bordningen av Ship to Gazas båt Estelle på internationellt vatten innebär inte bara brott mot internationell folkrätt.

Israels agerande innebär också ett indirekt men effektivt stöd åt terroristorganisationen Hamas fortsatta styre på Gazaremsan.

Hamas kom till makten genom allmänna val sedan representanter från den mer sansade palestinska organisationen Fatah alltför många gånger blivit förnedrade och överkörda av Israels förhandlare.

Försöken till ett urholkat palestinskt självstyre hade då havererat. Det var knappast förvånande att så skedde eftersom ett mycket begränsat självstyre i skuggan av fortsatt förtryck naturligtvis aldrig är hållbart.

Resultatet blev att Hamas med vapenmakt drev ut Fatah-rörelsen från Gaza och övergick till ett alltmer totalitärt styre över Gazas egen palestinska befolkningen, inte minst Gazas kvinnor som i dag lever under strikta islamistiska regler.

Samtidigt skapar Israels ockupation och blockad inför världens ögon just nu en mänsklig tragedi med omfattande undernäring, perioder av svält, en skyhög arbetslöshet, en sjukvård som inte fungerar och en infrastruktur som till stora delar förstörts.

I den miljö som Israel nu skapar i Gaza gror sällan demokratiska krafter. Däremot gror allt starkare kravet på motstånd och frihet.

Att Hamas vägrade låta Gazaområdet delta i de palestinska lokalvalen som hölls på Västbanken samma dag som Estelle bordades, säger mycket om organisationens inställning till demokrati, men är i sammanhanget tyvärr logiskt.

Det är uppenbart att varje dag av fortsatta folkrättsbrott och mänskliga övergrepp från Israels sida därmed stärker Hamas.

Med USA i spetsen har omvärlden valt att blunda för det som sker, och av de åtgärder som EU pratade om efter bordningen av Ship to Gazas fartyg år 2010, då nio aktivister dödades av israeliska soldater, har ingenting hänt.

Vad vi i Sverige då bör förvänta oss är inte bara ett tydligt ställningstagande från Carl Bildt utan också en handlingsplan för hur den svenska regeringen tänker gå vidare mot Israel.

Endast ett slut på Israels blockad kan gynna de demokratiska krafter i Gaza som vill få ett slut både på den israeliska ockupationen och på det starkt islamistiska Hamas förtryck av sitt eget folk.