Boliden får Unionens jämställdhetspris Guldnappen. Gruvjätten är bäst på att kombinera föräldraliv och jobb enligt juryn. Men i motiveringen framgår att företaget i stort sett endast följer lag och avtal. Längre än så har svenska arbetsplatser inte kommit.

Det är anställda som nominerar sin arbetsgivare till Guldnappen, Unionens årliga utmärkelse till en arbetsplats som står för jämställdhet och föräldravänlighet. Årets vinnare, Boliden Group, nominerades av en kvinnlig anställd som fick jobb ”fastän” hon var gravid.

Enligt Unionen ersätter Boliden också föräldralediga anställda med cirka tio procent under några månader (något de flesta arbetsgivare som tecknat kollektivavtal gör). Och Unionen framhåller också att företaget har en likabehandlingsplan.

När ett fackförbund ger ett jämställdhetspris till en arbetsplats för att man anställt en gravid jobbsökande, kan man fråga sig om vi kommit så långt.

– Jo, man kan tycka det är självklart eftersom allt annat är lagbrott. Men tyvärr ser det inte ut så. Det är väldigt många som jobbar på arbetsplatser där det inte är okej att vara småbarnsförälder. Och Boliden har tänkt längre än vad lagen kräver. En likabehandlingsplan är ett exempel eftersom den innehåller mer än enbart en jämställdhetsplan, säger Shadé Jalali, likabehandlingsexpert och jurysammankallare på Unionen.

Hon berättar att priset tillkom 2003 på grund av att så många kvinnor blev, och fortfarande blir, av med jobben under graviditeten.

– Vi tänkte: Hur gör vi? Ska vi göra en svart lista och hänga ut alla arbetsgivare som inte följer lagen? Men vi valde den andra vägen, att skapa en slags vit lista. Att prisa dem som faktiskt gör något.

Bland de övriga 50 nominerade var kvaliteten högst varierande, berättar hon. Kunskapen är fortfarande låg, och vissa planer har bara kopierat lagtexten. Ett grundkrav för att bli nominerad är jämställdhetsplan och lönekartläggning.

Shadé Jalali anser ändå att priset sätter igång en process.

– Det som händer är att folk börjar fundera på sin arbetsplats som föräldravänlig eller inte. Det är positivt. Det som är negativt är att vi ser att det är så många som har riktigt dåliga jämställdhetsplaner, eller inte har det alls. Men också att vi märker att det är rätt vanligt att folk tycker det är fantastiskt att få vara föräldralediga utan att få skit.

Fakta

Kraven på jämställdhetsplan och lönekartläggningar sänktes när lagen ändrades 2009. Numera är endast arbetsgivare med minst 25 anställda skyldiga att ha en skriftlig plan för jämställdhet på jobbet. Den ska gås igenom vart tredje år. Den ska innehålla mål och åtgärder för arbetsförhållande, föräldraskap, trakasserier, rekrytering och kompetensutveckling. Vilka åtgärder som ska påbörjas inom de kommande åren ska finnas med. Det ska även finnas med en handlingsplan för jämställda löner.

DO har fått hård kritik för att myndigheten i stort sett lagt ner tillsynen av det förebyggande arbetet mot könsdiskriminering i arbetslivet sedan den nya lagen kom. I somras tillsatte myndigheten dock en avdelning som ska komma i kapp.