H&M och facket IF Metall ska försöka få bukt med dåliga förhållanden och ”massvimningar” i den kambodjanska textilindustrin. Den svenska modellen ska på export.

– En gnutta av den svenska modellen skulle hjälpa både de anställda och arbetsgivarna, säger IF Metalls internationella sekreterare Erik Andersson.

Omkring 100 000 textilarbetare i Kambodja jobbar i kinesiskägda fabriker som levererar till bland andra H&M. Lönerna är låga och förhållandena ofta eländiga med låga löner, näringsfattig mat och för mycket övertid. De senaste åren har arbetare svimmat i hundratal och visat upp en rad andra symtom.

Enligt en utredning H&M låtit göra rör det sig om ”mass psychgenic illness”, en sorts masspsykos. Teorier har förts fram om giftiga kemikalier eller dålig ventilation. Men H&M:s slutsats är att det mer handlar om personalens nästan obefintliga möjligheter att påverka arbetssituationen.

– Vi har ett jätteansvar för att hjälpa till så att arbetarna har en lön de själva förhandlat fram och arbetsförhållanden som är hälsosamma, säger H&M:s hållbarhetschef Helena Helmersson.

– Vem som helst skulle må dåligt med kinesiska chefer som över huvud taget inte tycker att de behöver prata med arbetarna, 30—40 graders värme och inte ens tillåtelse att gå ifrån för att dricka lite vatten, säger Erik Andersson.

Därför inleds nu projektet där de kambodjanska parterna ska lära sig att umgås på ett respektfullt sätt. Svenska förhandlingsmetoder, skyddsombud och skyddskommittéer fungerar, är Metalls erfarenhet efter att ha drivit liknande projekt med andra svenska storföretag som Atlas Copco och SKF. Tack vare H&M, som redan finns i Kambodja sedan flera år, får Metall möjlighet att driva solidaritetsarbete där. H&M å sin sida hoppas på stabilitet och att de anställda ska bemötas med respekt.

– Återkommande strejker tjänar ingen på, säger Helena Helmersson.