En av tio arbetar ett halvår efter att de utförsäkrats, visar en granskning som Arbetsförmedlingen gjort för Ekots räkning.

De flesta som arbetar har någon form av stöd, vanligtvis lönebidrag, och bara två procent av de totalt 55 000 tidigare långtidssjukskrivna har helt lämnat Arbetsförmedlingen för en anställning utan stöd.

De närmare 50 000 som inte arbetar väntar på, eller har fått tillbaka, sjukersättning eller sjukpenning, är inne i något program på arbetsförmedlingen eller är öppet arbetslösa, enligt Ekot.

Ekot berättar i dag att sjukskrivna som arbetat deltid men blivit av med sin ersättning från Försäkringskassan i statistiken räknas som om de återgått i jobb.

62 000 personer har utförsäkrats hittills, 22 000 av dem på deltid, och varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen vet hur många av de deltidssjukskrivna som i dag räknas som att de åter är i arbete.

Alla som arbetar mer än åtta timmar i veckan räknas in bland dem som anses vara i arbete.