Sex av tio ambulanssköterskor och -vårdare är missnöjda med arbetsledningen. Och hela 95 procent tycker att det saknas rutiner för sörjandestöd, visar en ny enkätstudie.

I akuta situationer med svårt sjuka eller döende finns ofta anhöriga som ambulanspersonalen måste trösta. Det tycker personalen är en svårare uppgift än att rädda liv. På många arbetsplatser saknas dessutom utbildning, träning och rutiner för den uppgiften.

Högt ställda krav från arbetsledningen i kombination med knappa resurser och vaga direktiv stör arbetsglädjen för många, enligt studien. Personalen kan inte påverka sin arbetsbelastning och saknar förståelse från arbetsledningen kring vad det dagliga jobbet i ambulansen går ut på.

Många önskar sig en bättre arbetsledning, tydligare rutiner och mer eget inflytande. Men även om ambulanspersonalen anser att det psykiskt påfrestande att ta hand om människor med stor risk att avlida är merparten ”tillfredsställd med sitt omhändertagande”.

– Jag älskar mitt jobb, säger Erika Eskilsson, ambulanssjuksköterska vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Även om man inte kan rädda liv kan man alltid hålla i handen och förmedla lugn och trygghet.

När man lämnar en patient på plats, exempelvis en person som fått hjärtstopp, finns det ofta anhöriga i närheten, berättar Erika Eskilsson. Man kommer hem och tänker efter: Hur många och vilka var de, och såg vi alla?

Hon berättar om en utryckning där hon nyligen tog hand om ett spädbarn vars liv inte gick att rädda. Båda föräldrarna var där och alla var chockade.  Där fanns också en sju- eller åttaåring, som sannolikt var syskon till lilla barnet. Men det kom hon på först när hon hade lämnat platsen.

– Vem tog hand om det barnet?

Det är en av många situationer som personalen skulle behöva ta upp och bearbeta, men inte alltid har tid och resurser att göra.

– Vi går alltid igenom bilar och vägar, men allt för ofta glömmer bort att det är människor vi jobbar med, säger Erika Eskilsson.

Över 70 anställda på flera sjukhus i landet har deltagit i studien, som är finansierad av Afa Försäkringar.