Herman Karlsson (i förgrunden) har just gått av sitt skift för dagen på SSAB Oxelösund. Beskedet om nya neddragningar var väntat, säger han. Det råder en oro bland personalen, men han är ganska lugn trots att han bara jobbat drygt tre år.  – Det är flera som anställts efter mig, säger Herman Karlsson. 

Foto: Jens Alvin/Södermanlands Nyheter

SSAB varslar 150 stålarbetare i Oxelösund om uppsägning. Förhandlingarna om varslet börjar i dag, fredag. Den sammantagna varselsiffran för hela landet har nått samma nivå som i början av hösten 2008. Nu begär IF Metall att regeringen ska gripa in.

– Vi är inte överens om hur många som ska sägas upp. Siffran är för hög, säger Lena Fornstedt, vice ordförande i verkstadsklubben på SSAB i Oxelösund.

– Klubben vill att folk ska få stanna kvar i anställningen och få bygga på sin utbildning. Då kan vi snabbt vara med när marknaden vänder.

Stålverket i Oxelösund har 1 800 metallarbetare anställda och Lena Fornstedt berättar att verksamheten går för fullt, men att man haft på känn att något varit på gång. Stålmarknaden är nämligen osäker nu.

Samtidigt som SSAB i slutet av förra veckan varslade om uppsägning skrev företaget om arbetstidsförkortning i sitt pressmeddelande.

– Jag är rädd för att företaget vill ha kortare arbetstid och ge oss sänkt lön, men det är vi mot. I stället borde företaget och staten dela på kostnaden för att lära flera att delta i förändringsarbetet. För staten blir det billigare än att folk går på a-kassa, och samtidigt utvecklas företaget, säger verkstadsklubbens vice ordförande.

Efter sommaren har varslen tagit fart i hela landet. I september hade antalet kommit upp till nästan samma nivåer som under samma månad 2008 när den stora krisen rullade i gång.

Ökningen är störst inom industrin där varslen mer än dubblats. Även i byggbranschen är ökningen stor. Och under oktober har varslen fortsatt att strömma in.

– Läget är besvärligt. Varslen ökar och det syns ingen ljusning. Det ökar oron på arbetsplatserna, säger Anders Ferbe, IF Metalls ordförande.

Liksom Lena Fornstedt tycker han inte att krisavtal med kortare arbetstid och sänkt lön är någon vettig lösning. I stället vill han att regeringen ska ta i med krafttag. Anders Ferbe tänker sig att korttidsarbete, som regeringen utreder, ska kombineras med en satsning på kompetensutveckling, tidigarelagda infrastruktursatsningar och stöd åt krisorter som Säffle.

IF Metalls ordförande tycker att det är anmärkningsvärt att Arbetsförmedlingen gör så lite. Förmedlingen borde se till att utbilda folk till jobb, för samtidigt som varslen kommer finns det problem med matchningen – till en del lediga jobb finns det inte folk med rätt kunskaper.

– Om man ska vara snäll kan man säga att regeringen har en stor förbättringspotential.

Anders Ferbe anser dock inte att den sviktande konjunkturen kommer att påverka avtalsrörelsen.

– I sak betyder utvecklingen ganska lite när vi ska formulera kraven. Vi kommer att göra en bedömning av vad den konkurrensutsatta sektorn klarar på lång sikt, säger han.

Anders Ferbe tror dock att ekonomins utveckling kan påverka mentalt när det blir dags att förhandla. Om ekonomin går knackigt kanske inte konfliktviljan är så stark.

Fakta

Varselvåg

• 7 300 varsel lades i september, en ökning med 2 800 jämfört med samma månad förra året.

• I september 2008 var antalet varsel 7 900 och under de följande sex månaderna låg varslen strax under 20 000 varje månad.

• I industrin har varslen ökat från 1 400 i september förra året till 2 900 samma månad i år.

Källa: Arbetsförmedlingen

SSAB

• Stålkoncernen SSAB har omkring 9 000 anställda i 45 länder. I Norden är företaget den ledande leverantören av tunnplåt och i Nordamerika den ledande leverantören av grovplåt.

• SSAB har lagt ett varsel som berör 450 medarbetare i Sverige. Det omfattar främst personal inom produktion och berör cirka 200 medarbetare i Borlänge, 150 i Oxelösund och 100 i Luleå.