Kvitton kan vara farliga, enligt Kemikalieinspektionen. Arbetsmiljöverket ser dock inga stora risker.

Foto: Claudio Bresciani

Kvitton kan vara farliga, enligt Kemikalieinspektionen. Arbetsmiljöverket ser dock inga stora risker.

 

Kemikalieinspektionen vill förbjuda plastkemikalien BPA i kassakvitton. Riskerna anses för höga, särskilt för kvinnor i fertil ålder. Det vill säga majoriteten av de butiksanställda. Arbetsmiljöverket däremot ser ingen anledning till oro.

Inom EU är BPA totalförbjuden i nappflaskor. Man får vare sig tillverka, sälja eller importera nappflaskor som innehåller ämnet. Och i våras beslutade den svenska regeringen att kemikalien inte får förekomma i matförpackningar för barn upp till tre år.

BPA är en av världens mest använda kemikalier och finns i en rad produkter. Till exempel i kvitton och biljetter som görs av termopapper.

Exakt hur farligt BPA är för den som hanterar kvitton eller biljetter i jobbet tvistar de lärda om. Därför gav regeringen Kemikalieinspektionen uppdraget att reda ut frågan.

Svaret kom i somras: Förbjud.

– Det finns i dag allt mer data som stärker misstankarna. Det rör sig om så pass allvarliga effekter: missfall, skador på hjärna och nervsystem hos foster och små barn. Därför anser vi att försiktighet motiverar ett förbud.

Det säger Sten-Åke Svensson, som ansvarar för Kemikalieinspektionens rapport. Han tycker att den som vill vara försiktig bör använda handskar.

– Hanterar man kassakvitton till­räckligt ofta är exponeringen väl­digt hög eftersom termopapper in­nehåller mycket av ämnet, säger han.

Kemikalieinspektionen använde sig av så kallade lågdosstudier. De visar skadliga effekter vid lägre nivåer än vad myndigheter som inriktar sig på ett gränsvärde har kommit fram till. Det senare gör till exempel den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa som använder begreppet TDI – tolererbart dagligt intag.

Och Arbetsmiljöverket hänvisar till Efsa i verkets skrivelse i frågan. Slutsatsen är att BPA-halter i kvitton inte ger anledning till ”omedelbar oro” eftersom BPA inte tas upp i någon ”nämnvärd omfattning” genom huden.

Marianne Walding är kemist på Arbetsmiljöverket, och den som tog fram skrivelsen. Hon säger att hon inte läst Kemikalieinspektionens rapport om BPA i kvitton.

– Vill de förbjuda ligger det på deras bord. Vi har inte lyft frågan alls sedan vi skrev det där. Det är ett oklart forskningsläge och jag har aldrig hört om någon som upplevt det som ett problem.

Det har däremot Sten Gellerstedt på LO, som skriver på ett utlåtande till regeringens utredning. Enligt honom är oron stor hos framför allt unga kvinnliga kassabiträden.

Och Handels har gått ut med information till samtliga skyddsombud i förbundet.

Men frågan rör även personal som tillverkar termopapper.

– Vi är klart avvisande. Alla berörda förbund har sagt nej till BPA i kassakvitton, säger Sten Gellerstedt.

Delar av branschen har bytt ut, eller håller på att fasa ut, kvittopapperet mot helt BPA-fritt. Det handlar främst om stora koncerner som Axfood (där bland andra Hemköp, Prisxtra, Willys och Vi-butikerna ingår), Coop, Ikea, Max, Åhléns.

Marianne Walding på Arbetsmiljöverket anser att frågan är just branschens ansvar. Inte heller ett förbud från regeringen skulle ändra den inställningen.

– Vi kan inte förbjuda. Det är möjligt att det här ramlar mellan stolarna, men som jag ser det just nu behöver inte vi göra något.

Remissvaren till regeringens utredning skulle vara klara i måndags. Då är förbudsfrågan tillbaka på regeringens bord.

Även den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa ser över sina gränsvärden på grund av de nya studier som tillkommit.

Fakta

Bisfenol A

Plastkemikalien BPA, som är en förkortning av bisfenol A, produceras i enorma mängder globalt. Den används bland annat vid framställningen av dvd-skivor, vattenrör, plastflaskor och tandlagningsmaterial samt som ytbehandling i konserv- och läskburkar.

Ämnet är hormonellt och liknar kvinnokroppens eget hormon – östrogen.

De flesta studier har fokuserat på intag via mat och dryck. De visar störningar i reproduktionsorgan och hjärna, men även ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Vid upptag genom huden, som vid hanteringen av kassa­kvitton, är forskningen inte lika omfattande och mer splittrad när det gäller riskerna. Klart är att anställda i detaljhandeln får i sig mer BPA än andra.

Termopapper med BPA används vid tillverkning av kassakvitton och biljetter. Det går snabbt, ingen toner eller färgkassett behövs utan pappret reagerar på värme.

Även andra bisfenoler, som BPS, används vid framställningen av termopapper. Här är läget än mer oklart.