Det blir ingen konflikt mellan Fastighets och arbetsgivarna i ideella organisationer. I går blev ett nytt avtal klart.

Lönerna höjs med 665 kronor. Alla är garanterade minst 330 kronor. Det gamla avtalet löpte ut redan den 31 mars. Det betyder att lönerna höjs retroaktivt från den 1 april.

Fastighets hade varslat om stridsåtgärder, bland annat stopp för övertid och inhyrning, från och med måndag morgon. Det var Fastighets första konfliktvarsel i årets avtalsrörelse och det riktade sig mot Idea, en liten arbetsgivarorganisation för ideella föreningar.

– Det låter helfånigt. Så långt jag kan erinra mig har vi aldrig lagt ett varsel mot Idea förut, säger Peter Frommelin, ombudsman på Fastighets.

I den förra avtalsrörelsen 2010 var det betydligt fler varsel om konflikt. Fastighets varslade Almega om stridsåtgärder på fem avtalsområden.

Nu har Fastighets hunnit drygt halvvägs i 2012 års avtalsrörelse. Elva avtal är klara, varav fyra med Almega. Åtta avtal återstår. För Fastighets del fortsätter 2012 års avtalsrörelse in på 2013. Det sista avtalet med Almega om fönsterputsning löper ut den 31 januari.

– Jag tycker att det har gått trögare i år än i förra avtalsrörelsen, även om vi har inte behövt varsla om konflikt förrän nu, säger Peter Frommelin.

Avtalet med Idea omfattar bara ungefär 60 medlemmar i Fastighets. Det gäller fastighetsskötsel och är i stort sett en blåkopia av avtalet med Almega Fastighetsarbetsgivarna. Det var Fastighets första avtal i 2012 års avtalsrörelse och slöts för drygt ett halvår sedan.

Det var inte lönerna som gjorde att det drog ut på tiden med Idea. Stridsfrågorna var en överenskommelse om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling och medlemskap i fastighetsbranschens utbildningsnämnd, som står bakom yrkesbildning på gymnasiet.

Det nya avtalet innebär att minimilönen för en 20-åring höjs till 19 385 kronor från och med den 1 november. Samma datum alla höjs alla ersättningar, som ob och övertid, med 2,6 procent.

Avtalet innebär också att arbetstidsreglerna mjukas upp. I fortsättningen ska arbetstiden förläggas mellan 06.00 och 17.00. Tidigare skulle arbetsdagen sluta 16.30.

Elitserielaget Färjestad och Varbergs föreningsråd är de största arbetsgivarna på avtalsområdet.