Nästa månad kan stora delar av Sydeuropa stå stilla under en dag. Den 14 november ordnar facken inom EU strejkar och demonstrationer för att protestera mot en åtstramningspolitik som de anser har lett till ökade sociala skillnader.

I går kväll fattade Europafackets exekutiva kommitté ett gemensamt beslut om att ordna strejker och demonstrationer runt om i Europa.
Lise-Lotte Lenberg, LO:s internationella chef, deltog i mötet.

– Vi har beslutat att vi ska agera solidariskt agera en och samma dag, säger hon.

Än så länge är det inte klart hur stora protesterna kommer att bli den 14 november. Planeringen har precis börjat. Klart är dock att aktionerna kommer att se olika ut i olika länder.

I Spanien och Portugal planeras det stora strejker, vilket även kan bli i exempelvis i Grekland. Demonstrationer planeras i andra länder, exempelvis Italien.
I Sverige har LO sedan tidigare planerat ett seminarium den 14 november med titeln Demokratin – ett hinder för den fria rörligheten?

– Men i samband med seminariet kommer vi att tillsammans med Saco och TCO också att agera. Exakt vad det blir är för tidigt att säga eftersom vi bestämde aktionsdagen i går, säger Lise-Lotte Lenberg.

Europafacket är kritiskt till att de neddragningar som har gjorts har inkräktat på uppgörelser som facket har gjort med arbetsgivare i olika länder. Dessutom anser Europafacket att EU-kommissionen och Internationella valutafonden (IMF) gjort allvarliga missbedömningar av effekten av en åtstramningspolitik. Enligt facket har en sådan politik förvärrat den ekonomiska krisen och ökat de sociala skillnaderna.