Trots intensiva medlingsförsök talar det mesta för strejk inom skärgårdstrafiken på måndag.

Seko tar då ut sina medlemmar på restaurangbåtar i Stockholms skärgård och på andra båtar i Göteborgs skärgård i strejk.

Arbetsgivarna i Almega Tjänsteföretagen svarar med lockout på de anställdas lediga dagar från och med torsdagen.

Om ingen uppgörelse har nåtts dessförinnan utvidgar Seko strejken till Styrsöbolagets båtar lördagen den 27 oktober.

Seko kräver att lönerna höjs med 2,6 procent, vilket har blivit normen i 2012 års avtalsrörelse. För att gå med på det vill Almega Tjänsteföretagen öka möjligheterna att säsongsanställning, öppna möjligheten att anställda på deltid och helst också mjuka upp tarifflönesystemet.

– Det här avtalet är konstruerat för storsjöfart och färjetrafik. För skärgårdstrafik är det hopplöst omodernt, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör vid Almega Tjänsteföretagen. Deltidsanställningar är omöjliga, och det går inte att ta in säsongsanställda när det är dags för julbord på skärgårdsbåtarna.

Seko invänder mot den bilden. Säsongsanställningar ska föregås av förhandling för att pröva möjligheten att tillsvidareanställa, men om det inte går säger facket som regel ja till säsongsanställning.

Grovt räknat arbetar mellan 400 och 500 anställda på skärgårdsbåtarna, som ofta är en blandning av nöjestrafik och trafik som är nödvändig för dem som bor året runt i skärgården.