Varför är mammor betydligt mer sjukskrivna än pappor? Försäkringskassan får i nästa vecka regeringens uppdrag att granska familjer med barn födda runt 2005 för att få veta orsaken till de dramatiska skillnaderna i sjuktal.

– Skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukskrivningar är en av de stora frågorna inom sjukförsäkringen, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) till Dagens Nyheter.

Det är först efter att de blivit föräldrar som kvinnornas sjuktal skiljer sig från männens, visade nyligen en studie från forskningsinstitutet IFAU. Mammor till tvååringar har dubbelt så mycket sjukskrivning som papporna. Mammornas sjukfrånvaro stannar på en nivå klart över männens i många år.

För att ta reda på varför ska nu Försäkringskassan granska olika faktorer som föräldrarnas yrke, inkomster och socioekonomiska tillhörighet. En annan faktor är hur jämställt de tagit ut föräldrapenning. Även kvinnornas sjukdomar, liksom barnens hälsa, ska undersökas.

Ulf Kristersson påpekar att kvinnornas högre sjukfrånvaro gör att de får lägre inkomster och därmed sämre pension. Den kan också ge dem en sämre ställning på arbetsplatsen och göra kvinnor som kollektiv mindre attraktiva på arbetsmarknaden.