Säkerheten på tak är i fara. Ett nytt förslag från Boverket innebär att säkerheten på vissa tak blir sämre än 1960.

Hans Eriksson, arbetsmiljöansvarig för Plåtslageriernas Riksförbund, sparar inte på krutet när han kritiserar Boverkets nya förslag om säkerheten på tak.

– Jag blev bestört när jag såg förslaget, säger Hans Eriksson, som är ordförande i Taksäkerhetskommittén med folk från plåtslagerierna, Sveriges Skorstenfejarmästares Riksförbund, Byggnads och Kommunal.

Det gäller till exempel snöskottarnas säkerhet. Det ska finnas säkerhetsanordningar där de kan fästa sina livlinor. Det kravet vill Boverket ta bort i de nya reglerna.

I fortsättningen ska kraven bara gälla de delar av taket där jobb ska utföras, som skorstenar och ventilationsanläggningar. Och kraven gäller bara jobb som har med byggnadens drift och användning att göra.

Snöskottning räknas inte dit.

– Det kan få ödesdigra konsekvenser, förklarar Hans Eriksson.

Dagens byggregler gäller yttertak på byggnader som är högre än tre meter. Enligt reglerna ska det finnas anordningar som skyddar mot fall.

Björn Mattsson handlägger förslaget till nya byggregler på Boverket – men han vill inte kalla det för nya regler.

– Vi förtydligar bara de regler som redan finns, säger han.

Enligt Björn Mattsson har det varit ”många missförstånd” bland fastighetsägarna. Nu vill Boverket tala om att det inte krävs säkerhetsanordningar på alla tak. Ett undantag är småhus som står en bit från vägen så att det inte är fara för ras på fotgängare.

Björn Mattsson understryker att Boverket bara fattar beslut om byggnadens funktion och användning.

– Snöskottning är ingen funktion. Alla tak behöver inte skottas. Då ska fastighetsägaren inte åläggas att installera utrustning som kanske aldrig används, säger han.

De nya byggreglerna ska börja vid den 1 juli nästa år. Boverket fattar beslut på våren eller försommaren 2013.