Gruvbranschen kan bli en tillväxtmotor som skapar 50 000 nya jobb fram till 2025, enligt en rapport från gruvföretagens organisation Svemin.

– Det kan bli upp till en trefaldig ökning av gruvproduktionen till 2025, säger Svemins vd Per Ahl till TT.

– Vi har gjort en genomlysning av branschen för att se hur den långsiktiga utvecklingen ser ut. Det vi kan konstatera är att de långsiktiga utsikterna är väldigt goda — trots den osäkerhet som finns om konjunkturen i dag.

Det är den starkt växande globala mineralmarknaden som är orsaken till framtidstron, enligt rapporten som presenteras på onsdagen.

För att visionen ska bli verklighet krävs dock insatser, bland annat från statens sida, exempelvis fortsatta satsningar på forskning, utveckling och innovation.

Kompetensförsörjning, det vill säga se till att det finns personal till gruvorna, är en stor utmaning.

– Bland annat saknas det bostäder, och attraktiviteten att flytta till gruvorterna är kanske inte så stor, säger Per Ahl.

Andra satsningar som krävs från statens sida är investeringar i infrastruktur, exempelvis vägar och järnvägar.

I rapporten pekar Svemin också på att långsam tillståndsprövning för nya gruvor. Det kan hämma investeringar i nya projekt.