Snöskottare ska utbildas och få licens. Högst en underentreprenör får anlitas. Det här är två punkter i ett nytt snöskottningsavtal mellan Plåtslageriernas Riksförbund och Fastighetsägarna.

Därmed ska takskottningen bli bättre och säkrare. Oseriösa företag som tar in folk från gatan ska få det tuffare. Försäkringsbolagen är med på noterna.

– En fastighetsägare som inte kräver att snöskottaren har licens får problem med sin ansvarsförsäkring. Och företaget som skottar snö får ingen företagsförsäkring utan licensierad arbetskraft, säger Thomas Dahlberg, vd för Plåtslageriernas Riksförbund.

Under de senaste årens snörika vintrar har det förekommit stora problem i branschen. Takskottare har levt farligt, de har ställt till med skador på taken och i värsta fall jobbat för usla löner.

– Nu säkerställer vi att de som skottar på taken vet vad de gör och har en säker arbetsmiljö, uppger Thomas Dahlberg.

Det nya avtalet gäller inte fullt förrän nästa vinter. Branschen hinner inte utbilda alla inför den här vintern. Men utbildningen av företagens handledare har redan börjat. De ska i sin tur utbilda anställda och underentreprenörer.

Takskottarna ska gå en halvdagskurs i teknik och arbetsmiljö. Därefter följer ett skriftligt prov. Godkänt resultat innebär licens. De som får licens registreras centralt.

Bara en underentreprenör får anlitas. Det ska inte som i dag få finnas långa kedjor med entreprenörer i femte led. Syftet är att göra det svårare för oseriösa företag.

Avtalet är inte bindande för fastighetsägare och plåtslagerier. Plåtslageriernas Riksförbund rekommenderar sina medlemsföretag att använda avtalet. Ett effektivt påtryckningsmedel är att den som inte kan följer avtalet kan få problem med försäkringen.

– Det har blivit väldigt stora skador de senaste vintrarna. Snöskottarna har använt fel verktyg på fel underlag. Skadorna måste begränsas, annars vågar försäkringsbolagen inte försäkra företagen som skottar snö, säger Thomas Dahlberg.