Den medicin som påtvingas krisländerna i Sydeuropa med nedskärningar, sänkta löner och kränkningar av fackliga rättigheter, är ett kolossalt misslyckande, slår Europafacket fast i ett skarpt uttalande mot EU:s krispolitik.

Medicinen, som heter åtstramning, klarar varken av de enorma skuldbördorna eller återställer marknadens förtroende.  I stället fortsätter den att försvaga ekonomin, enligt Europafacket.

”Det pågår ständiga försök att montera ned den sociala modellen som gjort Europa till ett område med avancerade demokratier och minskade sociala ojämlikheter”, heter det i uttalandet.

Men vad som just nu drabbar arbetare i Grekland, Portugal, Irland och Spanien kommer förr eller senare – som en bumerang – slå tillbaka mot arbetare i Norden, varnar Europafacket.

Också LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson anser att ”åtstramningsivrarna”, som använt EU och eurozonen som ett fullskaligt ekonomiskt experiment, har misslyckats. Och att det är dags för EUs beslutsfattare att inse detta innan det sociala priset blir för högt.

– Vi behöver en politik som ökar efterfrågan i ekonomin, inte stryper den.

Politiken med hårda åtstramningar för att skapa förtroende på marknaden och öka de privata investeringarna fungerar inte. Istället har den permanent försvagat länders konkurrenskraft och människors livsvillkor, konstaterar Thorwaldsson i en kommentar till Europafackets uttalande.

– Det är med stor oro vi ser hur kollektivavtal, anställningsskydd och välfärdssystem bryts sönder. Demokratiska värden undermineras och samhällsfreden hotas, varnar Thorwaldsson.