I vinterns avtalsrörelse kommer LO att rikta tre krav direkt till arbetsgivarnas huvudorganisation Svenskt Näringsliv.

1. Avtalspension. LO vill att premien på avtalspension ska beräknas på den anställdas månadsinkomst – och inte som i dag årsinkomsten. Problemet med dagens modell är att många LO-medlemmar har flera anställningar och att deras inkomst kanske ligger högt bara under några månader. Då kan de missa extrainbetalningar till pensionen.

Brytpunkten för de extra inbetalningarna är i dag en årsinkomst på 409 500 kronor. Under den är premieinbetalningen 4,5 procent medan premien för alla inkomster över gränsen är 30 procent av den överskjutande lönen. Månadsgränsen skulle i stället vara 34 125 kronor. LO:s krav betyder i praktiken att arbetsgivaren månadsvis – varje gång månadslönen är högre än 34 125 kronor – ska betala in 30 procent av det som är över gränsen som pensionspremie.

2. Arbetssjukdom. LO vill att vållandeprövningen ska bort vid arbetssjukdomar. Om någon skadas i dag så ska först Försäkringskassan godkänna skadan som en arbetsskada. Den som råkat ut för ett olycksfall får därefter full ersättning för inkomstförlust och för sveda och värk. Den som har drabbats av en arbetssjukdom måste däremot genomgå en vållandeprövning, där det prövas om arbetsgivaren har orsakat arbetssjukdomen, innan den drabbade kan få ersättning ur TFA-försäkringen. LO tycker det räcker med Försäkringskassans prövning även för dem med arbetssjukdomar.

Det är framför allt kvinnor som drabbas av arbetssjukdomar.

3. Ersättning. LO vill att den drabbade ska få full ersättning oavsett när en arbetsskada inträffar. Kravet är formulerat som att ersättningen ska räknas fram enligt skadeståndsrätt. I dag betalas ersättningen bara om skadan inträffar under ordinarie arbetstid och inte om det handlar om extraarbete. Och ersättningen är 20 procent av 0,97 gånger den sjukpenninggrundade inkomsten (SGI). I SGI ingår heller  inte ersättning för arbete utanför schemat. Kravet ersättning enligt skadeståndsrätt innebär att den drabbade ska få ersättning för den förlorade inkomsten.