LO kommer inte att kräva ett totalt vinstförbud för företag inom välfärden. Men mycket kraftiga vinstbegränsningar.

– De företag inom välfärden som är ute efter maximal vinst har valt fel sektor. Här ska man vara för att man vill leverera vård, omsorg och utbildning av väldigt hög kvalitet, säger LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin.

Tobias Baudin leder LO:s välfärdspolitiska arbetsgrupp, som bland annat ska konkretisera LO-kongressens beslut från i våras: ”LO ska verka för att en non profit-princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg”.

Senast i december ska arbetsgruppen lämna sitt förslag till LO:s styrelse. Det kommer inte att stanna vid den ståndpunkt som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har intagit, nämligen att kvalitetskraven ska skärpas så att utrymmet för spektakulära vinster inom välfärden minimeras. För en sådan lösning blir ytterst problematisk i praktiken.

– Vet man vad kvalitet är? Och kan man mäta den? Vi har sett mycket på forskningen, och den visar att det är väldigt, väldigt svårt att mäta hur bra man exempelvis vårdar en dement människa, säger Tobias Baudin.

Därför vill LO:s arbetsgrupp begränsa vinsten i välfärdsföretagen, eller snarare uttaget av vinst ur företagen.

– Vi ser att alla företag måste kunna gå med vinst, säger Tobias Baudin. Även kommuner och landsting, fast där kallar man det överskott. Frågan vi ser på nu är: Hur mycket vinstutdelning ska man kunna göra?

– Då har vi sett på så kallade svb-bolag (aktiebolag med särskilt vinstutdelningsbegränsing, Arbetets anmärkning). Där får man ta ut statslåneräntan plus en procent.

– Men som jag ser det måste man göra mer än så. Regleringen måste göras striktare.

Ett kryphål som måste täppas till är möjligheten att gömma undan vinst genom lån inom koncernen, så kallade räntesnurror. Ett annat gäller hyror och tjänster mellan närstående företag.

I många fall har ägarna till företag inom barnomsorg, äldreomsorg och skola inte givit sig själva aktieutdelning, men gjort stora klipp när företaget sålts vidare efter en ganska kort tid.

– Vi ser också på hur det ska begränsas, säger Tobias Baudin.

LO-kongressens beslut, att en non profit-princip ska vara rådande, skulle kunna tolkas som ett absolut vinstförbud. Ett sådant vore inte otänkbart – det gäller för fristående skolor ibland annat Norge och Storbritannien – men så långt kommer alltså LO:s arbetsgrupp inte att gå.

Å andra sidan blir den vinstbegränsning som arbetsgruppen nu försöker precisera en kraftig förändring jämfört med i dag.

– Jag anser att Socialdemokraterna bör göra en förflyttning i frågan, säger Tobias Baudin.

LO-förslaget kan komma att skilja mellan olika välfärdstjänster.

– I dag är det väldigt reglerat vem som får bedriva sjukvård, och hur, säger Tobias Baudin. Medan skolorna är väldigt lite reglerade. Vi funderar på hårdare reglering av just skolan. Skolan är en så viktig investering för både individen och samhället.

– Bara två länder i världen, Sverige och Chile, tillåter att privata företag driver skolor, tar ut hur mycket vinst de vill, och gör vad de vill med den. Men medan de chilenska friskolorna till stor del betalas med privata skolavgifter är de svenska skattefinansierade. Friheten inom den svenska skolan är extrem, redan det talar för hårdare regler.

Trots att han beskriver den vinstbegränsning LO vill se som ”kraftfull” tror inte Tobias Baudin att den skulle skrämma iväg särskilt många företag från vård-, omsorgs- eller skolmarknaden.

– Vi har träffat många företag inom välfärden. De säger: Ställ krav på oss, men ställ samma krav på kommunerna och landstingen. Det ska vi naturligtvis göra.

Samtidigt som LO utreder frågan om vinst i välfärden gör Socialdemokraterna en utredning, under ledning av partisekreteraren Carin Jämtin. Också Arbetarrörelsens tankesmedja gör en utredning, ledd av Christer Persson. LO sneglar inte på vad partiet gör, utan formar sin egen ståndpunkt, betonar Tobias Baudin.

I media har motsättningarna inom Socialdemokraterna, och mellan LO och socialdemokratin, stått i fokus.

– Strålkastarljuset borde egentligen riktas mot regeringen, tycker Tobias Baudin. Den har ansvaret för att vi befinner oss där vi är i dag. Men det är ju positivt att när svenska folket ser ett stort samhällsproblem, så vänder de blicken mot Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen. Folk tror att det är vi som kan lösa samhällsproblemen.

Fakta

Tidigare socialdemokratiska regeringar har utrett vilka driftsformer företag inom vård, skola och omsorg bör ha för att skattepengarna ska stanna inom välfärden. 2006 infördes lagstiftning om en ny företagsform, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, där bland annat särskild revisorsgranskning ser till att vinster huvudsakligen stannar kvar i företagen. Den här formen var avsedd för offentligt finansierade välfärdstjänster, men har kommit att användas ytterst sällan.