Grunden i LO-förbundens gemensamma avtalsplattform är sammanhållningen mellan de 14 facken. Ökad jämställdhet är ett överskuggande mål med de gemensamma kraven.

– Det finns ett löfte från de mansdominerade facken att skydda kollektivavtalen för de lägre avlönade. Och vi ger en signal utåt. Vi är mer eniga än på länge, sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, när LO:s avtalslinje presenterades i dag på eftermiddagen.

På presskonferensen deltog även Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, Anders Ferbe, IF Metalls ordförande, och Annelie Nordström, ordförande i Kommunal.

De förklarade att det i samtliga krav som ska riktas mot arbetsgivarna finns en strävan mot ökad jämställdhet. Anders Ferbe bekräftade att IF Metall är berett att gå ut i strid för att försvara lägstalönerna hos de andra förbunden.

– Det handlar om ett nytt synsätt. Man ska kunna försörja sig på en lön. Och om vi stärker de svaga så stärker vi de starka också, sa IF Metalls ordförande.

Han pekade också på att kravet om extra föräldrapenning till alla föräldrar även är tänkt att ge kvinnor en starkare ställning på arbetsmarknaden. Om kravet går igenom är förhoppningen att fler män ska stanna hemma med sina barn, och det kommer motverka att kvinnor hamnar efter i löneutvecklingen.

Kommunals Annelie Norström pratade också om att en anställd måste kunna försörja sig på sin lön och hon jämförde med Tyskland, där fyra miljoner med heltidsjobb inte tjänar tillräckligt för att klara sig på sin lön.

– Det är inte ett värdigt sätt, sa hon.

Bland årets lönekrav finns ingen jämställdhetspott. Den är ersatt av en modell med krontalspåslag för alla med en lön under 25 000 kronor. Kommunals Annelie Nordström säger att resultatet kommer bli detsamma – att jämställdhetspotten och krontalspåslaget ger ungefär samma resultat. Och att jämställdheten ökar med det nya systemet för föräldraförsäkring.

Deltagarna på presskonferensen berättade också att LO-förbunden är ense om industrins lönenormerande roll.

– Det är angeläget att vi tar ansvar nu när vi ser varslen i exportindustrin. Den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara normgivande för lönerna, sa Annelie Nordström.

Läs också: Både procent och kronor ska ena LO i avtalsrörelsen