Drygt hälften av företagen fick krav på åtgärder när Arbetsmiljöverket inspekterade 600 arbetsställen inom bemanningsbranschen. Nu kräver myndigheten skärpning.

Inspektionerna, som omfattar ett stort antal näringsgrenar, visar att bemanningsföretagen överlag är dåliga på att ta reda på kundföretagens undersökningar och riskbedömningar innan de tar uppdraget. Och när det saknas kunskap om riskerna leder det ofta till ytliga riskbedömningar.

”Om inte vi tar det, går det till någon annan”. Så tyckte ett av de inspekterade företagen. Det är ett vanligt resonemang, man vill inte förlora kunden och tycker sig inte ha råd att tacka nej, påpekar Arbetsmiljöverket, som nu kräver skärpning.

– Arbetsskadorna inom bemanningsbranschen är oroande höga, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Därför är det oerhört viktigt att arbetsgivarna inom branschen skärper sitt arbetsmiljöarbete och åtgärdar bristerna.

Vanligaste bristerna är otillräcklig introduktion av inhyrd personal, okunskap om vem – uthyraren eller inhyraren – som ansvarar för arbetsmiljön, och som ska anmäla inträffade olyckor.

Arbetsolyckorna ökade inom branschen ökade kraftigt förra året. Preliminära siffror för första halvåret 2012 visar att anmälningar av arbetsskador inom branschen ligger på samma höga nivå som under förra året.

Jämfört med övriga branscher som i snitt hade sex anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1000 anställda 2011, hade bemanningsföretagen dubbelt så höga siffror.

Detta trots att en stor del av branschen utgörs av rent kontorsarbete.

Det är mest unga som drabbas. Av de skadade i branschen är 60 procent under 35 år jämfört med 30 procent för den övriga arbetsmarknaden. Bemanning är en expanderande bransch och sysselsätter allt fler. Branschen är också en viktig inkörsport till arbetsmarknaden för ungdomar.