Nu är det slut med kurser på Brunnsvik. Bilden är från en utbildning för ensamstående föräldrar 2009.

Foto: Ulf Palm

Nu är det slut med kurser på Brunnsvik. Bilden är från en utbildning för ensamstående föräldrar 2009.

 

Efter 106 år är det slut. När höstterminen slutar töms Brunnsviks lokaler på klassisk mark vid sjön Väsman utanför Ludvika. Brunnsviks folkhögskola flyttar till Borlänge.

– Var skolan än ligger är det Brunns­viks folkhögskola, säger Håkan Heglert, chef för personal och administration på ABF Nordöstra Storstockholm, som äger skolan.

Alla håller inte med. Många anser att skolan måste byta namn.

I och med flytten stängs internatet. Brunnsvik letar efter rum i Borlänge åt 110 elever på musik-, konst- och skrivarlinjerna. Vandrarhem är en lösning som diskuteras.

– Många elever mår väldigt dåligt. Jag sitter i samtal med krisande elever varje dag, berättar läraren Örjan Svedberg.

Åtta anställda sägs upp i och med att internatet stängs. Det blev klart i fredags. Samma dag anordnade eleverna en demonstration i Ludvika. En av talarna – Birgitta Berg, ABF-ombudsman i den lokala avdelningen Dala Finnmark – kal­lade flytten en ”nedläggning”.

Skolans rektor Sofie Wiklund hänvisar till att Brunnsviks folkhögskoleförening ska driva skolan i Borlänge. Därmed är det självklart att skolan ska heta Brunnsvik.

– Jag har all respekt för dem som har gått på Brunnsvik och uppfyllt sina drömmer. Det är mycket nostalgi i namnfrågan och det får man ha respekt för, men samhället ser annorlunda ut i dag. Folkhögskolan ska finnas där deltagarna finns, nu precis som när allt började, säger hon.

De fem lärarna behåller sina jobb. De får nya kollegor i Borlänge. Skolan ska växa med hundratals elever på allmänna linjen. Målgruppen är ungdomar som inte har klarat av gymnasiet eller grundskolan.

– Den målgruppen är utgångspunkt för ABF:s hela verksamhet. Vi ska ge mest utbildning åt dem som har fått minst. Det bottnar i ABF:s grundläggande värderingar, förklarar Håkan Heglert.

Kritikerna hävdar att flytten i stället beror på affärsmässiga överväganden. Det lönar sig att utbilda arbetslösa ungdomar. Håkan Heglert medger att ”krassa ekonomiska villkor” ligger bakom flytten, men hävdar att folkhögskolans värdegrund styr.

LO äger lokalerna i Brunnsvik. Orsaken till flytten är att sex miljoner, nästan halva statsbidraget till skolan, går till hyra och framför allt uppvärmning. Eftersatt underhåll gör värmen dyr.

Vad som händer med Brunnsviks lokaler efter nyår återstår att se. LO vill hyra ut och helst sälja på sikt.

– När flytten är klar kommer vi att intensifiera våra diskussioner med Ludvika kommun om lokalerna, berättar LO:s ekonomichef Kjell Ahlberg.

Många spekulerar i att Brunnsvik ska bli flyktingförläggning.

– Vi har inte haft några kontakter med Migrationsverket, uppger Kjell Ahlberg.

Fakta

Brunnsvik

Fram till 1995 bestod Brunnsvik av två skolor. Då slogs LO-skolan och folkhögskolan ihop. 2007 beslöt LO:s styrelse att förlägga alla fackliga kurser till Runöskolan utanför Stockholm. Året därpå tog ABF-avdelningen Nordöstra Storstockholm över Brunnsvik.