All pendlingstrafik i Göteborgs hamn och skärgård hotas. Och i Stockholm kan restaurangbåtarna bli kvar vid kajerna lagom till julbordssäsongen. Seko varslade i dag om strejk på skärgårdsbåtarna i Stockholm och Göteborg.

Ett hundratal Sekomedlemmar går ut i strejk den 22 oktober eller den 27 oktober om facket inte kommer överens med arbetsgivarna i Almega innan dess.

Facket beskriver på sin hemsida att det endast kräver 2,6 procent under en period på tolv månader, det vill säga lika mycket som industrins norm för årets avtalsrörelse.

Almega sa några dagar tidigare upp kollektivavtalet för personal i skärgårdstrafiken. Arbetsgivarna vill att skärgårdsrederierna ska få anställa medarbetare på deltid samt kunna säsongsanställa under december månad.

Och när området blev avtalslöst varslade Seko.

– Att tvinga ut oss i en konflikt för att vi kräver 2,6 procent i löneökningar kan inte betecknas som annat än oseriöst, säger Sekos ordförande Janne Rudén på fackets hemsida.